Hội nhập

46,8% lực lượng lao động "nằm" tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo báo cáo của ADB, tính đến cuối năm 2013, có khoảng 5,1 triệu lao động được các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tuyển dụng, chiếm 46,8% lực lượng lao động của Việt Nam.

Báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, hầu hết các doanh nghiệp đều thuộc sở hữu tư nhân (97.2%) trong khi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 2,7% và số còn lại là thuộc sở hữu nhà nước.

Bán buôn và bán lẻ chiếm tỷ lệ 39,8% tổng số các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đang hoạt động, tiếp sau đó là ngành dịch vụ chiếm 20,5% và 15,7% là ngành công nghiệp chế tạo.

Đã có khoảng 5,1 triệu lao động được các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tuyển dụng, chiếm 46,8% lực lượng lao động của Việt Nam, báo cáo này cho biết.

Theo ADB, hội nhập khu vực và tự do hóa thương mại có nghĩa là các doanh nghiệp cần phải chuyển từ việc chú trọng thị trường trong nước sang việc chú trọng hơn đến các mục tiêu toàn cầu. Điều này vừa đem lại cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ khai phá các thị trường nước ngoài, vừa đặt họ trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Báo cáo của ADB cho biết các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Á cần nguồn tài chính để giúp họ tăng trưởng và trở thành những công ty năng động và có sức cạnh tranh quốc tế.


Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng