Thứ 6, 24/01/2020
  • VN-Index: 991.46+5.09+0.52%
  • HN-Index: 106.28+0.69+0.65%

6 ngưỡng giới hạn của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam

Phòng chống rửa tiền - 17/07/2019 16:00
6 ngưỡng giới hạn của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam
Kể từ khi hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam tiến hành tái cơ cấu đợt 1 từ cuối năm 2011 và đợt 2 từ đầu năm 2016 đến nay, hoạt động của hệ thống đã có nhiều cải thiện, nhưng đến thời điểm hiện tại, hệ thống này đang đối mặt với 6 ngưỡng giới hạn cần phải tập trung xử lý và vượt qua được mới có thể thành công hơn, phát triển an toàn và bền vững hơn.

Chính sách tiền tệ đang "gánh việc" của chính sách tài khóa

Lâu nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thường phải duy trì nhiệm vụ đa mục tiêu như kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng…, dẫn tới đôi lúc vừa phải giảm mặt bằng lãi suất, mở rộng tín dụng, vừa phải kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo giảm nợ xấu… Những mục tiêu này rõ ràng là mâu thuẫn nhau.

Chưa kể, NHNN phải tham gia khá nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất - kinh doanh như định hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các gói tín dụng (thu mua lúa gạo, cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho vay thủy sản, cho vay đóng theo các chương trình Nghị định 67/2014, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở…). Thông thường, những chính sách, gói hỗ trợ này thuộc về chính sách tài khoá hơn là chính sách tiền tệ, bởi nó đòi hỏi sự hỗ trợ về lãi suất, cũng như nguồn vốn và liên quan đến ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chính sách tiền tệ đang phải “gánh” thay nhiệm vụ của chính sách tài khóa.

Thực tế trên cho thấy, nhiệm vụ của NHNN là rất phức tạp và đôi khi khó xử. Đã đến lúc cần phải giảm dần những mâu thuẫn này, khi đó mới có thể hướng tới xây dựng một ngân hàng trung ương đúng nghĩa, độc lập và hiện đại hơn.

Đẩy nhanh hơn nữa tiến trình tái cơ cấu, củng cố và lành mạnh hóa quỹ tín dụng nhân dân

Trong suốt những năm qua, NHNN đã nỗ lực và tích cực trong quá trình cơ cấu lại các TCTD, nhất là các TCTD đã được mua lại 0 đồng, nhưng nhiều việc vượt quá thẩm quyền của cơ quan này.

Mặt khác, quá trình xin ý kiến quá lâu, dẫn đến các ngân hàng yếu kém đang tồn tại và hoạt động rất khó khăn. Hoạt động của các ngân hàng này hầu như không có lợi nhuận, nhân viên tốt bỏ đi và nếu càng để lâu thì càng tốn kém chi phí vận hành, quản lý.

ảnh 1
TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế
Đã đến lúc cần ưu tiên tập trung xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém mới đảm bảo thực hiện thành công Quyết định 1058 (tháng 7/2017) của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, cũng đã đến lúc củng cố, lành mạnh hóa hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Kênh huy động và dẫn vốn qua quỹ tín dụng một mặt đã làm được nhiều việc thời gian qua, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giảm tình trạng "tín dụng đen", nhưng mặt khác cũng đang bộc lộ yếu điểm về quản trị điều hành, rủi ro biến tướng và xa rời tôn chỉ hoạt động của quỹ.

Đẩy nhanh và áp dụng thực chất Basel II

Hiện nay, nhiều ngân hàng trong khu vực đang áp dụng Basel III. Trong khi đó, tại Việt Nam, theo Quyết định 986 (tháng 8/2018) của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, đến năm hết năm 2020 sẽ có khoảng 10 - 12 nhà băng đáp ứng đủ theo chuẩn Basel II và tới năm 2025, toàn bộ các ngân hàng đáp ứng đầy đủ Basel II.

Thực tế trên cho thấy, chúng ta đã khá muộn so với tiến độ chung của quốc tế (chính thức áp dụng Basel II từ năm 2006), cũng như so với nhu cầu nội tại. Đã đến lúc các TCTD cần tập trung cao độ để đáp ứng chuẩn Basel II, nhưng quan trọng hơn là đáp ứng một cách đầy đủ và thực chất theo đúng nghĩa của nó.

Theo đó, các TCTD cần chú trọng 4 vấn đề: (i) thực hiện tốt nhất các quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN về quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ; (ii) khẩn trương làm giàu và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), vừa là để chạy mô hình định lượng rủi ro, vừa là để triển khai ngân hàng số; (iii) kiện toàn bộ máy - tổ chức theo đúng nghĩa của Basel II, nhất là bộ máy tổ chức cho quản lý rủi ro và tuân thủ; (iv) đáp ứng đầy đủ về chuẩn an toàn vốn theo Quy trình nội bộ đánh giá an toàn vốn (ICAAP).

Cụ thể hơn, hiện nay, các TCTD vẫn chủ yếu thực hiện hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel I, tức là bố trí vốn chủ sở hữu tương ứng đối với rủi ro tín dụng, còn chưa tính đến rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Theo đó, hệ số CAR của hệ thống các TCTD là 12,1% tính đến cuối năm 2018, nhưng nếu áp dụng theo chuẩn Basel II, con số này chỉ là 7 - 7,5% - thấp hơn nhiều so với bình quân của khu vực là 10 - 12%.

ảnh 2
 
Đây là vấn đề hệ trọng, bởi các tổ chức quốc tế cũng như các đối tác, mỗi khi đánh giá, phân tích về một ngân hàng, họ rất chú trọng hệ số CAR (chiếm khoảng 20 - 25% trọng số đánh giá). Trong khi đó, việc tăng vốn chủ sở hữu cho các ngân hàng thương mại hết sức khó khăn, nhất là các ngân hàng thương mại có sở hữu nhà nước chi phối.

Lý do chính, theo cơ quan quản lý giải thích, là do ngân sách nhà nước hạn hẹp nên các ngân hàng này không được giữ lại phần cổ tức của Nhà nước. Tôi cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề rộng hơn, linh hoạt hơn về vấn đề này với tư cách của một cổ đông chính, một nhà đầu tư chuyên nghiệp và kể cả góc độ quản lý ngân sách, việc cho phép giữ lại cổ tức tại những thời điểm nhất định cũng là để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho ngân hàng.

Ngoài ra, việc phê duyệt, thỏa thuận với cổ đông chiến lược nước ngoài cũng mất rất nhiều thời gian, một phần do quy trình, thủ tục, phần khác do thỏa thuận về giá không dễ dàng. Bởi luật pháp yêu cầu xác định giá là giá bình quân 10 phiên giao dịch cổ phiếu gần nhất, nhưng khi có giá thì lại phải chờ phê duyệt, đến khi 2 bên ngồi lại để chốt giá thì giá trên thị trường đã thay đổi nhiều.

Tôi cho rằng, đã đến lúc phải ưu tiên xử lý rốt ráo vấn đề tăng vốn, đồng thời khâu định giá bán chiến lược cũng cần xem xét lại một cách tổng thể để xóa bỏ rào cản cho các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Ưu tiên nâng cao năng lực đội ngũ thanh tra, giám sát hệ thống

Hoạt động của các TCTD ngày nay đã rất khác so với 10 năm về trước, khi quy mô tăng gấp 2,5 lần, tính chất hoạt động cũng đa dạng hơn nhiều, chưa kể các sản phẩm - dịch vụ mới gắn với công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, rủi ro hoạt động (các yếu tố liên quan đến quy trình, công nghệ, con người và khách quan) diễn biến phức tạp hơn… Thực tế này đòi hỏi đội ngũ thanh tra, giám sát của hệ thống, cũng như của mỗi TCTD phải được nâng tầm, thực thi giám sát trên cơ sở rủi ro nhiều hơn là hành chính, có khả năng cảnh báo, dự báo tốt hơn.

Ưu tiên thúc đẩy tài chính toàn diện

Mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện nếu được hoàn thành sẽ giúp các TCTD nâng cao khả năng cung ứng nguồn vốn chính thức cho người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng giảm tệ nạn "tín dụng đen". Theo đó, Chính phủ cần ưu tiên chỉ đạo, sớm ban hành chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và chú trọng khâu tổ chức thực hiện.

Hoàn thiện thể chế cho hệ thống các TCTD

Điều này có nghĩa, những vướng mắc còn tồn tại trong xử lý nợ xấu, đặc biệt là xử lý nợ theo Nghị quyết 42/2017 của Quốc hội, cần phải sớm được tháo gỡ. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan, bộ, ngành khác nhau như toà án, công an, cơ quan thi hành án, chính quyền địa phương, cũng như Công ty Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) và bản thân các TCTD.

Đồng thời, cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khung pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới trên nền tảng công nghệ như cho vay ngang hàng, FinTech, thanh toán số…, như vậy mới có thể thực hiện tốt Nghị quyết 01 và 02/2019 của Chính phủ, cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Để xử lý tốt các ngưỡng giới hạn nêu trên, các nhà hoạch định chính sách cũng như cơ quan quản lý cần chú trọng các khâu phối kết hợp, thực thi, kiểm tra - giám sát và truyền thông để tạo nên sự đồng thuận, hưởng ứng trong xã hội.

Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế
Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2019
Theo nguồn tinnhanhchungkhoan.vn

Gửi bình luận
(0) Bình luận

Hoài niệm Tết thủa còn thơ!

Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, mong ước được trở về đoàn tụ, sum vầy với gia đình trong tôi lớn hơn bao giờ hết. Và chỉ cần từng ấy thôi cũng đủ khiến tôi ngậm ngùi nhớ về ký ức thủa còn thơ khi đón Tết.

Hồ hởi đón xuân về trên khu tái định cư

Hàng trăm hộ dân sống ở chung cư xuống cấp, có nhà thuộc dự án cải tạo kênh rạch tại quận 6, TP.HCM bị giải toả đã về nơi ở mới. Đón Tết ở khu tái định cư, nhiều người khấp khởi vì điều kiện sống đã tốt hơn nhiều.

Nhớ góc nhà cuối năm!

Góc nhà ấy chỉ có nhánh cây lưỡi hổ và ký hạt cà phê bỏ trong túi vải, mà cô gái nhớ da diết. Cuối năm rồi, về thăm nhà vào dịp giỗ ba, nên buồn vui cứ trộn lẫn…

Tết nội - Tết ngoại: Đừng để niềm vui trở thành nỗi ám ảnh!

Tặng quà Tết là cách đem lại niềm vui cho mọi người, cả người nhận lẫn người tặng. Nhưng nếu việc tặng quà Tết cho 2 bên gia đình nội, ngoại trở thành gánh nặng, thì Tết lại trở thành nỗi ám ảnh cho mọi người.

Gỡ vướng thủ tục, nghìn người dân có thể sở hữu nhà ở xã hội

Ngoài khó khăn bố trí nguồn vốn ngân sách để hỗ trợ tín dụng, những vấn đề về quy trình xét duyệt và tiêu chí đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư đang khiến chương trình phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM chưa được như kỳ vọng.

Quảng Bình: Thành lập thị trấn phong Nha, thuộc huyện Bố Trạch

Đó là nội dung tại Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình.

Gợi ý những loại loại trái cây không thể thiếu trên bàn thờ, phòng khách ngày Tết

Lựa chọn, bày biện trái cây hợp lý trên bàn thờ, phòng khách ngày Tết sẽ giúp gia chủ đón được nhiều điều may trong cả một năm.

Năm 2020, đất nền vẫn “chiếm sóng” thị trường

Dù có nhiều vụ lùm xùm liên quan đến dự án ma, nhưng đất nền vẫn là phân khúc sáng nhất trong năm Kỷ Hợi 2019 và được dự báo sẽ tiếp tục là điểm đến của dòng tiền trong năm Canh Tý 2020.

Lưu ý gì khi bày biện bếp ăn trong mùa Tết?

Ngoài phòng khách, sân nhà thì gia chủ cũng cần lưu ý trang trí căn bếp hài hòa trong năm mới.

Phong thuỷ bất ngờ từ những trái cây quen thuộc thành mâm ngũ quả ngày Tết

Chọn loại trái cây nào đem lại may mắn và cách bày trí mâm ngũ quả theo phong thủy để “hút” lộc cho cả năm thì không phải ai cũng biết.

Choáng với dân chơi nhà hiệu!

Chi 8 tỷ mua một căn nhà phố, nhưng Tuấn Anh lại bỏ hẳn 16 tỷ đồng để làm nội thất. Cậu cho rằng, đây là chuyện bình thường, vì dân chơi nhà hiệu phải vậy.

Xây công trình trên đất nông nghiệp sẽ bị thu hồi tiền được hưởng lợi

Để người dân hiểu rõ thủ tục xây dựng nhà ở riêng lẻ, Sở Xây dựng TP.HCM hoàn chỉnh sổ tay hướng dẫn xây dựng, làm cơ sở để UBND các quận huyện soạn tài liệu để phát tận tay các hộ dân trên địa bàn.

Bất động sản Đà Nẵng: Vượt qua gian khó, thị trường có tín hiệu phục hồi

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang có những tín hiệu thuận và được giới chuyên gia, nhà đầu tư cùng những khách hàng tiềm năng kỳ vọng sẽ phục hồi, tăng trưởng trở lại trong năm 2020, sau một thời gian khá nhiều biến động và khó khăn.

Chọn người xông đất, khai trương để năm Canh Tý phúc lộc đầy nhà

Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Song Hà tư vấn về những cách lựa chọn người xông đất, xông nhà, khai trương, mở cửa hàng trong năm Canh Tý 2020 để có thể có được vạn sự như ý, mọi điều hanh thông.

Trang trí cây cảnh đón Tết, tuyệt đối không được bỏ qua những lưu ý này

Tiêu dùng - 09:00 21/01/2020
Sắp xếp, bài trí các loại cây cảnh, hoa tươi hợp lý trong ngày Tết sẽ mang đến nhiều điều may mắn trong năm.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/01

Tin tức - Trần Dũng - 08:44 21/01/2020
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Nam Long (NLG): Quý 4 bất ngờ báo lãi tới 560 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ

Tin tức - Thùy Dương - 08:39 21/01/2020
Trong kỳ Nam Long (NLG) thu về tới hàng trăm tỷ đồng lãi từ hoạt động liên doanh liên kết và lãi từ hoạt động khác.

KSB: Quý 4 lãi 146 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ

Tin tức - Trần Dũng - 08:36 21/01/2020
Trong đó hoạt động cho thuê đất tại KCN Đất Cuốc của KSB có doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cách đặt bàn thờ Thần tài hợp lý để một năm “mưa thuận gió hòa”

Tiêu dùng - 04:57 21/01/2020
Việc đặt ban thờ Thần tài là điều được coi trọng nhất và thường được đặt theo hướng tốt đối với từng gia chủ hoặc hướng đón Khí (Lộc) từ ngoài vào.

Thị trường bất động sản: Chủ đầu tư phân khúc nhà trung, cao cấp "ăn dày", lợi nhuận đạt tới 25 - 30%

Chủ đầu tư phân khúc nhà trung, cao cấp có lợi nhuận từ 25 - 30%, đây là tiết lộ của đại diện JLL Việt Nam khi nói về sức hấp dẫn của việc đầu tư nhà ở với hai phân khúc này.

Triển vọng tươi sáng cho thị trường căn hộ hạng sang tại TP.HCM

Thông tin dự án - 16:20 20/01/2020
Thị trường căn hộ TP.HCM khép lại năm 2019 với sự sụt giảm về nguồn cung dẫn đến tăng giá mạnh mẽ, đặc biệt là phân khúc hạng sang. Theo các chuyên gia, đà tăng này sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2020 và các năm tiếp theo, do các thủ tục liên quan đến cấp phép dự án mới chưa thể tháo gỡ trong một sớm một chiều.

Những điều kiêng kị trong bài trí phòng khách năm Canh Tý

Tiêu dùng - 14:41 20/01/2020
Chuyên gia Phong thủy Song Hà gợi ý những điều nên và những điều tuyệt đối kiêng kị khi bài trí phòng khách nói chung và trong năm Canh Tý nói riêng.

Nhà Từ Liêm (NTL): Năm 2019 lãi 235 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ

Tin tức - Thùy Dương - 14:30 20/01/2020
Riêng quý 4/2019, Lideco đạt gần 92 tỷ đồng LNST tăng 50% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận doanh thu từ các dự án.

Lần đầu tiên nhóm kiến trúc sư Việt giành giải Nhất cuộc thi kiến trúc - thiết kế quy hoạch tại Đức

Thông tin dự án - 13:52 20/01/2020
Với cách tiếp cận quy hoạch đô thị phù hợp, đồ án của nhóm đã đề ra giải pháp chuyển đổi, phát triển một khu vực sản xuất, giao thương thành khu đô thị có chất lượng sống cao.

Chủ đầu tư dính kiện tụng, trăm khách căng băng rôn đòi nhà ngày cận Tết

Phân tích dự báo - 13:46 20/01/2020
Dù Tết Nguyên đán đã cận kề nhưng hàng trăm khách hàng của dự án Green Town Bình Tân vẫn chưa được bàn giao nhà.

Hậu lùm xùm "500 triệu đồng tiền thưởng cho bóng đá nữ", Hóa chất Đức Giang báo lãi quý 4 sụt giảm 35% so với cùng kỳ

Tin tức - Trần Trang - 12:36 20/01/2020
Lũy kế cả năm Hóa chất Đức Giang đạt 566 tỷ đồng LNST cũng giảm 35% so với cùng kỳ và công ty chưa hoàn thành kế hoạch lãi cả năm 2019.

Thu lãi tỷ giá, cổ tức, Nhiệt điện Phả Lại tiếp tục lãi lớn trong quý 4

Tin tức - Tú Anh - 11:49 20/01/2020
Riêng quý 4/2019, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) lãi ròng tới 491 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ nhờ lãi tỷ giá và cổ tức.

Năm mới cắm những loại hoa này, gia chủ vừa hạnh phúc vừa 'tiền vào như nước'

Tiêu dùng - 11:13 20/01/2020
Những loại hoa bày trong phòng khách vào năm mới không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt là giúp gia đình bạn hạnh phúc, mang đến tiền tài, may mắn.

Hút tài lộc, may mắn nhờ những đồ vật trang trí nhà cửa đơn giản trong dịp Tết

Tiêu dùng - 11:13 20/01/2020
Mỗi dịp Tết đến, xuân về, các gia đình Việt thường có thói quen dọn dẹp và trang hoàng lại nhà cửa.
Xem thêm
  • Tòa soạn: Tòa nhà Cục Tần số, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
  • Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.
  • Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Hotline nội dung: 0903409091
Chuyên trang của báo
2018 Bản quyền thuộc về Bưu điện Việt Nam. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO