Thứ 2, 26/08/2019
  • VN-Index: 981.1-11.35-1.14%
  • HN-Index: 102.36-0.89-0.86%

6 ngưỡng giới hạn của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam

Phòng chống rửa tiền - 17/07/2019 16:00
6 ngưỡng giới hạn của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam
Kể từ khi hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam tiến hành tái cơ cấu đợt 1 từ cuối năm 2011 và đợt 2 từ đầu năm 2016 đến nay, hoạt động của hệ thống đã có nhiều cải thiện, nhưng đến thời điểm hiện tại, hệ thống này đang đối mặt với 6 ngưỡng giới hạn cần phải tập trung xử lý và vượt qua được mới có thể thành công hơn, phát triển an toàn và bền vững hơn.

Chính sách tiền tệ đang "gánh việc" của chính sách tài khóa

Lâu nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thường phải duy trì nhiệm vụ đa mục tiêu như kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng…, dẫn tới đôi lúc vừa phải giảm mặt bằng lãi suất, mở rộng tín dụng, vừa phải kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo giảm nợ xấu… Những mục tiêu này rõ ràng là mâu thuẫn nhau.

Chưa kể, NHNN phải tham gia khá nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất - kinh doanh như định hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các gói tín dụng (thu mua lúa gạo, cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho vay thủy sản, cho vay đóng theo các chương trình Nghị định 67/2014, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở…). Thông thường, những chính sách, gói hỗ trợ này thuộc về chính sách tài khoá hơn là chính sách tiền tệ, bởi nó đòi hỏi sự hỗ trợ về lãi suất, cũng như nguồn vốn và liên quan đến ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chính sách tiền tệ đang phải “gánh” thay nhiệm vụ của chính sách tài khóa.

Thực tế trên cho thấy, nhiệm vụ của NHNN là rất phức tạp và đôi khi khó xử. Đã đến lúc cần phải giảm dần những mâu thuẫn này, khi đó mới có thể hướng tới xây dựng một ngân hàng trung ương đúng nghĩa, độc lập và hiện đại hơn.

Đẩy nhanh hơn nữa tiến trình tái cơ cấu, củng cố và lành mạnh hóa quỹ tín dụng nhân dân

Trong suốt những năm qua, NHNN đã nỗ lực và tích cực trong quá trình cơ cấu lại các TCTD, nhất là các TCTD đã được mua lại 0 đồng, nhưng nhiều việc vượt quá thẩm quyền của cơ quan này.

Mặt khác, quá trình xin ý kiến quá lâu, dẫn đến các ngân hàng yếu kém đang tồn tại và hoạt động rất khó khăn. Hoạt động của các ngân hàng này hầu như không có lợi nhuận, nhân viên tốt bỏ đi và nếu càng để lâu thì càng tốn kém chi phí vận hành, quản lý.

ảnh 1
TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế
Đã đến lúc cần ưu tiên tập trung xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém mới đảm bảo thực hiện thành công Quyết định 1058 (tháng 7/2017) của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, cũng đã đến lúc củng cố, lành mạnh hóa hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Kênh huy động và dẫn vốn qua quỹ tín dụng một mặt đã làm được nhiều việc thời gian qua, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giảm tình trạng "tín dụng đen", nhưng mặt khác cũng đang bộc lộ yếu điểm về quản trị điều hành, rủi ro biến tướng và xa rời tôn chỉ hoạt động của quỹ.

Đẩy nhanh và áp dụng thực chất Basel II

Hiện nay, nhiều ngân hàng trong khu vực đang áp dụng Basel III. Trong khi đó, tại Việt Nam, theo Quyết định 986 (tháng 8/2018) của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, đến năm hết năm 2020 sẽ có khoảng 10 - 12 nhà băng đáp ứng đủ theo chuẩn Basel II và tới năm 2025, toàn bộ các ngân hàng đáp ứng đầy đủ Basel II.

Thực tế trên cho thấy, chúng ta đã khá muộn so với tiến độ chung của quốc tế (chính thức áp dụng Basel II từ năm 2006), cũng như so với nhu cầu nội tại. Đã đến lúc các TCTD cần tập trung cao độ để đáp ứng chuẩn Basel II, nhưng quan trọng hơn là đáp ứng một cách đầy đủ và thực chất theo đúng nghĩa của nó.

Theo đó, các TCTD cần chú trọng 4 vấn đề: (i) thực hiện tốt nhất các quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN về quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ; (ii) khẩn trương làm giàu và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), vừa là để chạy mô hình định lượng rủi ro, vừa là để triển khai ngân hàng số; (iii) kiện toàn bộ máy - tổ chức theo đúng nghĩa của Basel II, nhất là bộ máy tổ chức cho quản lý rủi ro và tuân thủ; (iv) đáp ứng đầy đủ về chuẩn an toàn vốn theo Quy trình nội bộ đánh giá an toàn vốn (ICAAP).

Cụ thể hơn, hiện nay, các TCTD vẫn chủ yếu thực hiện hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel I, tức là bố trí vốn chủ sở hữu tương ứng đối với rủi ro tín dụng, còn chưa tính đến rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Theo đó, hệ số CAR của hệ thống các TCTD là 12,1% tính đến cuối năm 2018, nhưng nếu áp dụng theo chuẩn Basel II, con số này chỉ là 7 - 7,5% - thấp hơn nhiều so với bình quân của khu vực là 10 - 12%.

ảnh 2
 
Đây là vấn đề hệ trọng, bởi các tổ chức quốc tế cũng như các đối tác, mỗi khi đánh giá, phân tích về một ngân hàng, họ rất chú trọng hệ số CAR (chiếm khoảng 20 - 25% trọng số đánh giá). Trong khi đó, việc tăng vốn chủ sở hữu cho các ngân hàng thương mại hết sức khó khăn, nhất là các ngân hàng thương mại có sở hữu nhà nước chi phối.

Lý do chính, theo cơ quan quản lý giải thích, là do ngân sách nhà nước hạn hẹp nên các ngân hàng này không được giữ lại phần cổ tức của Nhà nước. Tôi cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề rộng hơn, linh hoạt hơn về vấn đề này với tư cách của một cổ đông chính, một nhà đầu tư chuyên nghiệp và kể cả góc độ quản lý ngân sách, việc cho phép giữ lại cổ tức tại những thời điểm nhất định cũng là để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho ngân hàng.

Ngoài ra, việc phê duyệt, thỏa thuận với cổ đông chiến lược nước ngoài cũng mất rất nhiều thời gian, một phần do quy trình, thủ tục, phần khác do thỏa thuận về giá không dễ dàng. Bởi luật pháp yêu cầu xác định giá là giá bình quân 10 phiên giao dịch cổ phiếu gần nhất, nhưng khi có giá thì lại phải chờ phê duyệt, đến khi 2 bên ngồi lại để chốt giá thì giá trên thị trường đã thay đổi nhiều.

Tôi cho rằng, đã đến lúc phải ưu tiên xử lý rốt ráo vấn đề tăng vốn, đồng thời khâu định giá bán chiến lược cũng cần xem xét lại một cách tổng thể để xóa bỏ rào cản cho các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Ưu tiên nâng cao năng lực đội ngũ thanh tra, giám sát hệ thống

Hoạt động của các TCTD ngày nay đã rất khác so với 10 năm về trước, khi quy mô tăng gấp 2,5 lần, tính chất hoạt động cũng đa dạng hơn nhiều, chưa kể các sản phẩm - dịch vụ mới gắn với công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, rủi ro hoạt động (các yếu tố liên quan đến quy trình, công nghệ, con người và khách quan) diễn biến phức tạp hơn… Thực tế này đòi hỏi đội ngũ thanh tra, giám sát của hệ thống, cũng như của mỗi TCTD phải được nâng tầm, thực thi giám sát trên cơ sở rủi ro nhiều hơn là hành chính, có khả năng cảnh báo, dự báo tốt hơn.

Ưu tiên thúc đẩy tài chính toàn diện

Mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện nếu được hoàn thành sẽ giúp các TCTD nâng cao khả năng cung ứng nguồn vốn chính thức cho người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng giảm tệ nạn "tín dụng đen". Theo đó, Chính phủ cần ưu tiên chỉ đạo, sớm ban hành chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và chú trọng khâu tổ chức thực hiện.

Hoàn thiện thể chế cho hệ thống các TCTD

Điều này có nghĩa, những vướng mắc còn tồn tại trong xử lý nợ xấu, đặc biệt là xử lý nợ theo Nghị quyết 42/2017 của Quốc hội, cần phải sớm được tháo gỡ. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan, bộ, ngành khác nhau như toà án, công an, cơ quan thi hành án, chính quyền địa phương, cũng như Công ty Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) và bản thân các TCTD.

Đồng thời, cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khung pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới trên nền tảng công nghệ như cho vay ngang hàng, FinTech, thanh toán số…, như vậy mới có thể thực hiện tốt Nghị quyết 01 và 02/2019 của Chính phủ, cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Để xử lý tốt các ngưỡng giới hạn nêu trên, các nhà hoạch định chính sách cũng như cơ quan quản lý cần chú trọng các khâu phối kết hợp, thực thi, kiểm tra - giám sát và truyền thông để tạo nên sự đồng thuận, hưởng ứng trong xã hội.

Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế
Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2019
Theo nguồn tinnhanhchungkhoan.vn

Gửi bình luận
(0) Bình luận

Nam A Bank tìm ra khách hàng gửi tiết kiệm trúng thưởng

Giữa tháng 8 vừa qua, Nam A Bank tiếp tục tổ chức Lễ quay số đợt 2, đây cũng là đợt cuối của chương trình khuyến mãi “Gửi tiền trực tuyến – Trúng ngay Macbook”, áp dụng cho 1.022.654 mã số dự thưởng của khách hàng tham gia chương trình từ ngày 08/06/2019 đến ngày 31/07/2019.

Cổ phiếu tăng 20% kể từ đầu năm, lãnh đạo Petroland vẫn kiên trì mua thêm 5 triệu cổ phiếu PTL

Trước đó ông Đinh Việt Thanh cũng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu nhưng giao dịch không đạt như mong muốn do giá cổ phiếu chưa phù hợp.

Phiên sáng 26/8: Giảm sâu

Áp lực bán gia tăng và lan rộng khiến thị trường giảm sâu, chỉ số VN-Index để mất hơn 10 điểm ngay khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới 26/8. Tuy nhiên, trái với xu hướng chung của thị trường, nhiều nhóm cổ phiếu như bất động sản, khu công nghiệp vẫn lội ngược dòng khá tốt.

Cháy rừng Amazon ngày càng diễn ra nghiêm trọng và lan rộng hơn

Các vụ cháy rừng Amazon từ hai tuần qua khiến cộng đồng quốc tế quan ngại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, hệ động thực vật tại khu vực được gọi là 'lá phổi xanh của hành tinh xanh.'

Ông Trump “tranh luận nảy lửa” với lãnh đạo các nước G7 vì Nga

The Guardian hôm nay đưa tin, Tổng thống Mỹ trong bữa tối vào hôm thứ Bảy (24/8) của các nhà lãnh đạo của G7 đã có một cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề quay lại G7 của Nga, trước khi tìm được tiếng nói chung trong cuộc họp ngày hôm sau.

Cuối năm, doanh nghiệp niêm yết bớt lo tỷ giá

Một số doanh nghiệp đang có các khoản vay ngoại tệ lớn như HVN, NT2, HND, HT1, POW, BTP, PLX… Áp lực tỷ giá tăng trong những tháng cuối năm không lớn được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp có vay nợ lớn bằng ngoại tệ giảm rủi ro lỗ tỷ giá, thậm chí một số doanh nghiệp có thể được hưởng lợi.

Ngành cảng biển và logistics tăng sức hấp dẫn

Ngành cảng biển và logistics đang tăng sức hấp dẫn trong bối cảnh một số rào cản pháp lý sắp được tháo gỡ và hàng hóa từ Trung Quốc có xu hướng dịch chuyển vào Việt Nam, đa phần bằng đường biển.

Thực hiện quyền lựa chọn để nâng cao chất lượng dòng vốn FDI

GS-TSKH. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng, đã đến lúc Việt Nam phải thực hiện tốt hơn nữa quyền lựa chọn để nâng cao chất lượng, hiệu quả của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm của Thủ tướng Mahathir là cơ hội để lãnh đạo hai nước rà soát, trao đổi về các biện pháp cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tạo khuôn khổ ổn định và thuận lợi đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn nữa.

Kỷ nguyên mới trong thu hút FDI vào Việt Nam

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 50/NQ-TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam.

Doanh nghiệp Trung Quốc tìm đất khác để đầu tư

Cùng với doanh nghiệp nước ngoài, các công ty Trung Quốc cũng lên đường tìm kiếm địa điểm thay thế để đặt cơ sở sản xuất, thay vì hoạt động tại quê nhà trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Giá vàng hôm nay ngày 26/8: Bùng nổ thương chiến, giá vàng trong nước tăng thêm gần 500.000 đồng/lượng

Ảnh hưởng chưa dứt từ những hành động áp thuế bổ sung, gia tăng sức nóng cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên châu Á đầu tuần. Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng chịu liên đới, tăng từ 400.000 đến 450.000 đồng/lượng khi mở cửa sáng nay.

“Nhà đèn” còn cơ hội đột phá nửa cuối năm

Thị trường điện nửa đầu năm 2019 tăng trưởng bình quân 10%. Theo Bộ Công thương, nhu cầu điện vẫn ở mức cao sẽ tạo đà cho các “nhà đèn” tiếp tục đột phá trong nửa cuối năm.

Ông Trump hối tiếc vì đã “chỉ áp thêm 5%” thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

Reuters đưa tin, theo Stephanie Grisham, phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ, tổng thống đang “rất buồn” khi chỉ tăng thêm 5% thuế đối với tổng cộng 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào hôm 24/6.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/08

Chứng khoán - Trần Dũng - 08:53 26/08/2019
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Các hãng xe 'vạ lây' vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Tiêu điểm - 08:50 26/08/2019
Từ 15/12, Trung Quốc nối lại việc áp thuế 25% đối với ôtô nhập từ Mỹ khiến nhiều hãng xe trước nguy cơ tăng giá sản phẩm, doanh số giảm.

Lựa chọn bảo hiểm nhân thọ: Đâu là yếu tố tiên quyết?

Thuế - Bảo hiểm - 08:49 26/08/2019
Bảo hiểm nhân thọ ngày nay đã được thừa nhận là một giải pháp tài chính văn minh cần có của mỗi gia đình, song việc lựa chọn thương hiệu bảo hiểm nhân thọ uy tín để yên tâm gửi gắm tài sản và giao phó niềm tin trong 10-20 năm là nỗi băn khoăn với nhiều người tham gia bảo hiểm.

NAV của Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom giảm 3,32%

Câu chuyện đầu tư - 08:39 26/08/2019
Theo kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF), do Công ty Quản lý quỹ Kỹ thương quản lý, tại kỳ giao dịch ngày 23/8, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 114,6 tỷ đồng, tương đương hơn 13.168 đồng/chứng chỉ quỹ.

PVOIL: Mua xăng dầu thanh toán bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh

Câu chuyện đầu tư - 08:15 26/08/2019
Sau gần 2 năm triển khai, đến nay Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã hoàn thiện phương thức thanh toán điện tử cho khách hàng mua xăng dầu.

Thoái vốn tại Domesco ế ẩm

Câu chuyện đầu tư - 08:00 26/08/2019
Theo tìm hiểu của Báo Đầu tư Chứng khoán, kết thúc thời gian nộp hồ sơ năng lực tham gia đấu giá trọn lô 12 triệu cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu y tế Domesco (DMC) do SCIC tổ chức, không có nhà đầu tư nào đăng ký. Như vậy, đợt đấu giá dự kiến tổ chức ngày 30/8 sẽ bị hủy.

Tập đoàn Sao Mai: Sao đổi ngôi tiếp tục tạo động lực tăng trưởng mới

Câu chuyện đầu tư - 08:00 26/08/2019
Sau hơn 22 năm hình thành và phát triển, lần đầu tiên Tập đoàn Sao Mai đã có nữ Chủ tịch HĐQT.

VPS giới thiệu nhiều gói dịch vụ ưu đãi phí mới

Câu chuyện đầu tư - 07:29 26/08/2019
Trong bối cảnh nhà đầu tư được dự báo sẽ đẩy mạnh giao dịch trở lại khi tháng ngâu dần khép lại, để hỗ trợ giảm thêm chi phí giao dịch cho khách hàng, Công ty Chứng khoán VPS vừa đưa ra chương trình chiết khấu phí giao dịch lên tới 10% đối với khách hàng thanh toán trước phí giao dịch.

TA focus (phiên 26/8): Tận dụng canh mua

Nhận định - 07:10 26/08/2019
Nếu thị trường lại phản ứng quá đà, cùng trạng thái cổ phiếu xấu tốt đều rơi như nhau không có sự khác biệt thì nhà đầu tư nên tận dụng canh mua khi giá rơi về vùng hấp dẫn.

Chiêu trò tăng vốn ảo, nhìn từ vụ KSA và MTM

Chứng khoán - 06:53 26/08/2019
Tăng vốn ảo, nói đơn giản là việc vốn điều lệ được ghi nhận tăng lên trên sổ sách nhưng thực tế dòng tiền lại không tăng.

Không chỉ thương chiến Mỹ - Trung, giới đầu tư còn đối mặt với nhiều mối đe dọa khác

Giao dịch - Niêm yết - 06:52 26/08/2019
Các nhà đầu tư đầu tư có nhiều lý do cần thận trọng tháng 8. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang đang là tâm điểm quan tâm của toàn cầu, nhưng cũng có những mối đe dọa khác “cộng sinh” với thương chiến, sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều vào cuối quý III năm nay.

Các nhà lãnh đạo G7 thống nhất về sự trở lại của Nga là... quá sớm

Kinh tế thế giới - 06:51 26/08/2019
Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra, việc tái thiết G8 với sự tham gia của Nga đã được đưa ra thảo luận. Những nguyên thủ quốc gia G7 tin rằng, còn quá sớm để đưa Moscow trở lại nhóm. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thêm, Nga sẽ có thể tham gia Hội nghị thượng đỉnh G7 tiếp theo với tư cách khách mời.

Thị trường chờ “chất xúc tác”

Nhận định - 06:51 26/08/2019
Các chỉ số chứng khoán có dấu hiệu tăng rướn khi tiếp cận vùng kháng cự, sự chững lại là điều bình thường khi chỉ số tiếp cận kháng cự và trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang mong chờ những thông tin từ Fed.

Trung - Mỹ “khai hỏa”, giới đầu tư nháo nhào tìm nơi trú ẩn

Giao dịch - Niêm yết - 06:35 26/08/2019
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang lên mức độ mới khiến giới đầu tư hoảng loạn trong phiên cuối tuần, kéo các thị trường lao dốc, trong khi các tài sản trú ẩn an toàn như vàng tăng vọt trong phiên cuối tuần qua (23/8).

Đất vàng ven biển Hà Tĩnh, kẻ bỏ hoang, người không có cơ hội

Nhiều khu đất vàng tại Khu du lịch biển Xuân Thành đã được tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư nhưng lại bỏ hoang làm cho các nhà đầu tư khác không còn cơ hội...
Xem thêm
  • Tòa soạn: Tòa nhà Cục Tần số, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
  • Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.
  • Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Hotline nội dung: 0903409091
Chuyên trang của báo
2018 Bản quyền thuộc về Bưu điện Việt Nam. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO