Hạ tầng - Quy hoạch

Đến năm 2020, diện tích đất phát triển hạ tầng là 1.561,39 nghìn ha

Theo điều chỉnh quy hoạch, đến năm 2020, diện tích đất phát triển hạ tầng là 1.561,39 nghìn ha, giảm 17,04 nghìn ha so với Nghị quyết của Quốc hội.

 

Theo báo cáo thẩm tra về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia của Ủy ban kinh tế đối với phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 11.

Cụ thể, đối với đất phát triển hạ tầng, theo điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020, diện tích đất phát triển hạ tầng là 1.561,39 nghìn ha, giảm 17,04 nghìn ha so với Nghị quyết của Quốc hội.

Ủy ban Kinh tế tán thành với việc điều chỉnh này vì các loại đất giao thông, đất thủy lợi, đất cơ sở văn hoá, đất cơ sở y tế, đất cơ sở thể dục - thể thao và một số loại đất phát triển hạ tầng khác tăng phù hợp với nhu cầu phát triển.

Theo đó, có hai loại đất điều chỉnh giảm là đất công trình năng lượng giảm 37,24 nghìn ha do loại bỏ 6 dự án thủy điện bậc thang, 418 dự án thủy điện nhỏ và lùi tiến độ triển khai một số nhà máy điện sau năm 2020 theo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch điện sơ đồ VII và kết quả đầu tư xây dựng, vận hành các nhà máy điện của các địa phương.

Đối với đất cơ sở giáo dục - đào tạo giảm 13,31 nghìn ha do điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020.

Đồng thời đối với đất cơ sở giáo dục – đào tạo, Ủy ban kinh tế đề nghị cần bám sát chiến lược phát triển nguồn nhân lực khi xây dựng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đất cho hoạt động thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác