Hạ tầng - Quy hoạch

Hà Nội: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Anh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Anh.

Theo quyết định, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Đông Anh là 18.561ha; trong đó, đất nông nghiệp 9.812ha, đất phi nông nghiệp 8.763ha, đất chưa sử dụng 61,44ha...

Trong năm 2019, UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đông Anh đã được UBND thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngày 31/5/2019.

Hà Nội: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Anh - Ảnh 1.

Đồng thời, UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng