NTACO (ATA): 9 tháng lỗ 50 tỷ đồng

NTACO (ATA): 9 tháng lỗ 50 tỷ đồng

Tính đến 30/09, nợ ngắn hạn của NTACO (ATA) chiếm 87% tổng nguồn vốn và cao gấp 6,6 lần vốn chủ sở hữu, LNST lũy kế ghi âm 28,4 tỷ đồng.

Trào lưu gom cổ phiếu SCIC

Trào lưu gom cổ phiếu SCIC

Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2015, có hiệu lực từ 2/12. Theo đó, SCIC sẽ thoái vốn tại 376 doanh nghiệp.