HNX nói gì về việc cho phép MTM "lên sàn"?

HNX nói gì về việc cho phép MTM "lên sàn"?

Thông tin DN đưa ra thống nhất nên hồ sơ Đăng ký giao dịch đã được HNX phê duyệt. Quá trình xử lý hồ sơ gồm rà soát, đối chiếu, đảm bảo hồ sơ đăng ký đã được thực hiện đầy đủ.

Bán 25% cổ phần tại Điện lực dầu khí

Bán 25% cổ phần tại Điện lực dầu khí

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) mới đây đã công bố kế hoạch bán 25% cổ phần ra công chúng trước khi kết thúc năm 2016. Sau khi IPO, cổ đông nhà nước sẽ nắm giữ phần còn lại 75% CP