Fideco có Chủ tịch HĐQT mới

Fideco có Chủ tịch HĐQT mới

Fideco vừa công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Phạm Văn Hùng, và bầu ông Trần Bảo Toàn vào vị trí Chủ tịch HĐQT.
Tin Mới
Tin Nóng