Doanh nghiệp ô tô: Triển vọng kinh doanh lớn!

Doanh nghiệp ô tô: Triển vọng kinh doanh lớn!

Theo báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp ô tô cho thấy, kết quả kinh doanh trong quý 3/2015 của các doanh nghiệp này rất ấn tượng và có triển vọng tăng trưởng trong tương lai.