Câu chuyện đầu tư

Cadivi chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%

Như vậy Cadivi sẽ chi trên 200 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Ngày 28/4 tới đây CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi – mã chứng khoán CAV) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán vào 16/5/2017.

Như vậy Cadivi sẽ chi trên 200 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2016 Cadivi đạt 5.631 tỷ đồng doanh thu, xấp xỉ bằng doanh thu đạt được năm 2015, tuy nhiên do giá vốn giảm sâu nên cả năm Cadivi lãi sau thuế 239,3 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với năm 2015. Với việc trích hơn 200 tỷ đồng, Cadivi đã dùng khoảng 85% tổng lợi nhuận cả năm chia cổ tức cho cổ đông.

Tính đến cuối năm 2016, ngoài 309 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối, Cadivi còn 43 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 108 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Vốn chủ sở hữu đạt 748 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu 288 tỷ đồng.

Đầu năm 2017, Cadivi đã phát hành 28,8 triệu cổ phiếu mới chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017, Cadivi đặt mục tiêu doanh thu 6.200 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện 2016; lợi nhuận trước thuế tăng 35% lên mức 410 tỷ đồng, cổ tức duy trì 35%.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng