Câu chuyện đầu tư

Dabaco đặt mục tiêu lãi sau thuế 356 tỷ đồng trong năm 2019

Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 14,3% so với mục tiêu đặt ra cho năm 2018.

CTCP Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) vừa thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với mục tiêu tổng doanh thu ước đạt trên 10.401 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 405,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 356,4 tỷ đồng.

Trong số đó lợi nhuận đến từ SXKD ước khoảng 306,4 tỷ đồng còn lợi nhuận đến từ các lĩnh vực khác ước khoảng 50 tỷ đồng.

Năm 2018 Dabaco đặt mục tiêu đạt 9.296 tỷ đồng doanh thu và 246 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mục tiêu năm 2019 Dabaco đặt kế hoạch 356,4 tỷ đồng LNST, tăng 14,3% so với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2018.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2018 Dabaco đạt 5.087 tỷ đồng doanh thu, và 246,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2017 và đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm dù kế hoạch doanh thu còn cách khá xa.

Tại cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 ban lãnh đạo Dabaco đã thống nhất xây dựng lộ trình chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HoSE.

Trên thị trường, cổ phiếu DBC trong năm qua cũng có khá nhiều biến động, có lúc giảm sâu về dưới 19.000 đồng/cổ phiếu, và có lúc tăng mạnh lên trên 30.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại DBC đang giao dịch ở mức giá 26.000 đồng/cổ phiếu, giảm 7% so với thời điểm đầu năm 2018.


Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng