Câu chuyện đầu tư

Ghi nhận lợi nhuận từ việc "bán con", LNST quý 1/2018 của Gemadept bất ngờ đạt gần 1.300 tỷ đồng

LNST quý 1/2018 của Gemadept gấp gần 12 lần lợi nhuận đạt được trong quý 1/2017.

CTCP Gemadept (mã chứng khoán GMD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018 với số lãi bất ngờ gần 1.300 tỷ đồng nhờ doanh thu tài chính.

Cụ thể, xét về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần đạt trên 689 tỷ đồng, giảm đến 20% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ hoạt động khai thác cảng đạt 499 tỷ đồng, đóng góp 72% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu từ hoạt động logistic, dịch vụ vận tải… Nhờ chi phí giá vốn giảm sâu nên riêng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 205,3 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính hơn 19,6 tỷ đồng, giảm 24 tỷ đồng so với quý 1/2017, trong đó chi phí lãi vay giảm được 12 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty gánh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá gần 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chưa đến 1 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn tới chi phí tài chính quý 1 năm nay giảm mạnh do công ty hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính hơn 22,7 tỷ đồng.

Ghi nhận lợi nhuận từ việc bán con, LNST quý 1/2018 của Gemadept bất ngờ đạt gần 1.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Gemadept trong quý 1 năm nay là việc chuyển nhượng 51% vốn tại Công ty TNHH CJ - Gemadept Logistics Holdings và 49% vốn tại Công ty TNHH CJ - Gemadept Shipping Holdings. Thương vụ này giúp Gemadept ghi nhận về hơn 1.355 tỷ đồng vào doanh thu tài chính – là khoản chuyển nhượng vốn đầu tư. 

Ngoài ra, khoản cổ tức lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ hơn 24,4 tỷ đồng, cùng gần 12,6 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng, nâng tổng doanh thu tài chính trong quý lên gần 1.395 tỷ đồng.

Ghi nhận lợi nhuận từ việc bán con, LNST quý 1/2018 của Gemadept bất ngờ đạt gần 1.300 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhờ khoản thu tài chính đột biến này, dẫn đến, dù chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ, thì quý 1/2018 Gemadept vẫn báo lãi trước thuế trên 1.507 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.278,55 tỷ đồng, gấp gần 12 lần lợi nhuận đạt được trong quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 1.267 tỷ đồng.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng