Câu chuyện đầu tư

Lỗ lũy kế 2.300 tỷ đồng, Đạm Hà Bắc tiếp tục đặt kế hoạch lỗ tiếp 700 tỷ đồng trong năm 2018

Với kế hoạch sản xuất năm 2018 tiếp tục lỗ 720 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu của Đạm Hà Bắc sẽ ở mức âm 285 tỷ đồng.

CTCP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (mã chứng khoán DHB-Upcom) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.711 tỷ đồng, tăng 6,2% so với mức doanh thu thực hiện trong năm 2017.  Trong cơ cấu doanh thu mục năm 2018, công ty đặt kế hoạch sản xuất 350.000 tấn Urê, tăng 21,5% so với năm trước; sản xuất 50.000 tấn NH3TP xấp xỉ so với cùng kỳ và lượng điện sản xuất 160.590 MWh, tăng 12 % so với năm trước.

Trong cơ cấu tài chính của DHB, khoản vay nợ ngắn và dài hạn đạt 8.000 tỷ tương đương với 82% tổng tài sản nên lãi vay là một gắng nặng đối với doanh nghiệp này. Năm 2018, doanh nghiệp dự tính khoản chi phí này ở mức hơn 853 tỷ đồng, và lỗ cả năm khoảng 720 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2017 Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế gần 2.330 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ 2.722 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn gần 435 tỷ đồng. Như vậy, với kế hoạch sản xuất năm 2018 tiếp tục lỗ 720 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu của Đạm Hà Bắc sẽ ở mức âm 285 tỷ đồng.

Đạm Hà Bắc đưa toàn bộ 272,2 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM từ cuối tháng 7/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 6.800 đồng/cổ phiếu. Đến nay, giá cổ phiếu DHB còn 1.400 đồng/cổ phiếu.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng