Câu chuyện đầu tư

PC1: Doanh thu quý 1 đạt 856 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ

Tuy nhiên giá vốn tăng mạnh nên lãi sau thuế của công ty chỉ đạt 66,7 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

CTCP Xây lắp điện 1 (PC1: Hose) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/ 2018 với những kết quả khả quan về doanh thu, lợi nhuận. Theo đó, doanh thu quý 1 của công ty đạt 856 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

PC1 có 3 mảng kinh doanh chính là mảng xây lắp, thủy điện và bán hàng hóa, vật tư. Sự tăng trưởng doanh thu đột biến có đóng góp lớn từ mảng bán vật tư khi doanh thu mảng này đạt 379,2 tỷ đồng, tăng 277% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng thủy điện tăng 136% trong khi mảng xây lắp thì giảm nhẹ 14%.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh, đạt 61% khiến lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 118,8 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính của công ty tăng 75%, chi phí bán hàng tăng 42% nên đến hết quý 1, PC1 đạt 66,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

PC1: Doanh thu quý 1 đạt 856 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Tính đến hết ngày 31/03/2018, tổng tài sản của PC1 đạt 6.391 tỷ đồng, tăng 177,2 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn tăng lên 138,3 tỷ đồng trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm 139 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng mạnh 255 tỷ đồng lên mức 1.340,4 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của công ty tăng 370 tỷ đồng so với đầu kỳ tập trung chủ yếu ở khoản vay và nợ tài chính ngắn hạn (tăng 324 tỷ đồng). Nợ dài hạn của công ty đạt 1.474,5 tỷ đồng, giảm 92,5 tỷ đồng so với đầu kỳ.

 

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng