Câu chuyện đầu tư

Phú Tài (PTB): 6 tháng đầu năm đạt 170 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ

Trong đó riêng quý 2/2018 Phú Tài báo lãi sau thuế 95 tỷ đồng.

CTCP Phú Tài (mã chứng khoán PTB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018.

Tính chung 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 1.956 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 1.942 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái, trong khi đó chi phí giá vốn giảm được 4% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 380 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Phú Tài (PTB): 6 tháng đầu năm đạt 170 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Mảng kinh doanh đá đóng góp 32% tổng doanh thu nhưng mang về đến 58% tổng lợi nhuận gộp cho công ty. Trong khi kinh doanh gỗ là mặt hàng chủ lực đem về gần 765 tỷ đồng doanh thu tương ứng hơn 39% tổng doanh thu nhưng chỉ mang về 33% tổng lợi nhuận trước thuế. Còn lại là doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động thương mại, dịch vụ khác.

Phú Tài (PTB): 6 tháng đầu năm đạt 170 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Dù đến cuối quý 2 dư nợ vay tài chính ngắn hạn tăng hơn 12 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 988 tỷ đồng còn dư nợ vay tài chính dài hạn giảm được 9 tỷ đồng, xuống còn 93 tỷ đồng – nhưng tổng chi phí tài chính trong kỳ vẫn tăng mạnh 11 tỷ đồng, lên trên 29 tỷ đồng – chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 84%, lên trên71,3 tỷ đồng.

Đây là những nguyên nhân dẫn đến Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm còn 202,1 tỷ đồng tăng 15% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành 43% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt170,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 165 tỷ đồng.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng