Câu chuyện đầu tư

TV2: Lãi quý 1 cao gấp 7 lần cùng kỳ, đạt 27% kế hoạch năm

Giá vốn hàng bán giảm mạnh giúp công ty đạt mức lợi nhuận gộp 33,3%

CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2: Hnx) đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2018. Theo đó, doanh thu quý này của TV2 đạt 310,3 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, ở mức 37%, nên lợi nhuận gộp của công ty đạt 103,5 tỷ đồng tương đương với 4,6 lần lợi nhuận gộp quý 1/2017.

Hoạt động khảo sát, thiết kế đem lại doanh thu chính cho TV2 với 286 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên,giá vốn hàng bán giảm mạnh nên biên lợi nhuận của hoạt động này được cải thiện rõ rệt (35% so với 6,1% cùng kỳ năm ngoái). 

Doanh thu giảm, tuy nhiên chi phí bán hàng của TV2 lại tăng lên 10,8 tỷ đồng so với mức 0,3 tỷ của năm trước. Chi phí quan lý doanh nghiệp cũng tăng 25%. Kết thúc quý 1, TV2 đạt mức lợi nhuận sau thuế 58,7 tỷ đồng, cao gấp 7 lần so với cùng kỳ.

TV2: Lãi quý 1 cao gấp 7 lần cùng kỳ, đạt 27% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Tính đến hết ngày 31/03/2018, tổng tài sản của TV2 đạt 1.646,2 tỷ đồng, tăng gần 85 tỷ so với đầu kỳ. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì phần đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 174,4 tỷ đồng, trong khi đó các khoản phải thu tăng mạnh 135,4 tỷ đồng lên mức 374 tỷ. Hàng tồn kho tăng 161,8 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty tăng 53,7 tỷ đồng trong đó tăng lên chủ yếu ở khoản chi phí phải trả ngắn hạn (tăng 46,6 tỷ đồng) và các khoản phải trả ngắn hạn khác (tăng 75 tỷ đồng).

TV2 là công ty đạt giải quán quân về chỉ số EPS trong năm 2017. Năm 2018 ban lãnh đạo công ty tự tin đặt mục tiêu đạt 1.877 tỷ đồng tổng doanh thu, 216 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc quý 1, TV2 hoàn thành 16,5% kế hoạch doanh thu và 27,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

 

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng