Câu chuyện đầu tư

Tổng công ty Viglacera (VGC): 6 tháng lãi 534 tỷ đồng, hoàn thành 63% kế hoạch năm

Năm 2017 Viglacera đặt mục tiêu doanh thu 8.058 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 844 tỷ đồng.

Ngày 3/7 vừa qua Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán VGC) đã tổ chức hội nghị đang giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm ước đạt 534 tỷ đồng, tăng 64% so với nửa đầu năm 2016 và hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Năm 2017 Viglacera đặt mục tiêu doanh thu 8.058 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 844 tỷ đồng. Với kết quả khả quan 6 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty cũng đang xây dựng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm.

Trong nửa đầu năm 2016, Viglacera đã hoàn thành đợt phát hành 120 triệu cổ phiếu ra công chúng, giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ 78,8% xuống 56,67% theo lộ trình tăng vốn điều lệ lên 4.483 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm phấn đấu giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống 53,9% theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu lợi nhuận hợp cộng 6 tháng khoảng 1.100 tỷ đồng, trong đó mục tiêu công ty mẹ lãi 666 tỷ đồng.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng