Câu chuyện đầu tư

Treo lại khoản lỗ chênh lệch tỷ giá, Vinacomin Power (DTK) tăng hơn 450 tỷ đồng lãi sau kiểm toán

Chi phí tài chính được điều chỉnh giảm mạnh từ 1.236 tỷ đồng xuống 642 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 600 tỷ đồng do treo lại khoản chênh lệch tỷ giá để phân bổ trong 5 năm.

Tổng Công ty Điện lực TKV (Vinacomin Power - mã chứng khoán DTK) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán giai đoạn từ 15/1/2016 đến 31/12/2016.

So với báo cáo công ty tự lập trước đó, doanh thu thuần không có nhiều thay đổi, chỉ điều chỉnh tăng 24 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán điều chỉnh tăng mạnh từ 7.848 tỷ đồng lên 8.029 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 190 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí tài chính được điều chỉnh giảm mạnh từ 1.236 tỷ đồng xuống 642 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 600 tỷ đồng do điều chỉnh treo lại khoản chênh lệch tỷ giá để phân bổ trong 5 năm, với số tiền điều chỉnh giảm đến 591 tỷ đồng.

Những điều chỉnh đó dẫn đến kết quả, lợi nhuận sau thuế của Điện lực TKV được điều chỉnh tăng từ 62 tỷ đồng trước kiểm toán lên 514 tỷ đồng sau kiểm toán tương ứng mức tăng 729%.

Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên


Thuyết minh báo cáo tài chính của công ty về khoản dự án Nhiệt Điện Cao Ngạn.

Thuyết minh báo cáo tài chính của công ty về khoản dự án Nhiệt Điện Cao Ngạn.

Trên BCTC kiểm toán năm 2016 của Điện lực TKV, kiểm toán viên cũng nêu lên ý kiến ngoại trừ. Theo đó, hiện công ty Nhiệt Điện Cao Ngạn – TKC chưa ghi nhận khoản tiền bồi thường chậm tiến độ hợp đồng có thể thu được từ nhà thầu của Gói thầu số 3 “thiết kế cung cấp thiết bị xây dựng, lắp đặt, chạy thử và chuyển giao công nghệ Nhà máy Nhiệt điện chạy than Cao Ngạn” theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước do chưa thống nhất được số tiền phạt chính thức.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng