Câu chuyện đầu tư

Vicotex lãi 106 tỷ đồng trước thuế trong 9 tháng đầu năm, vượt 4% kế hoạch

Riêng quý 3/2018 Tổng công ty Việt Thắng lãi sau thuế gần 30 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

Tổng công ty Việt Thắng (Vicotex-mã chứng khoán TVT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 với kết quả doanh thu thuần đạt 591,4 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ. Cùng với đó giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh 18,7% dẫn đến lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 75 tỷ đồng, tăng gần 14 tỷ đồng so với quý 3/2017.

Vicotex lãi 106 tỷ đồng trước thuế trong 9 tháng đầu năm, vượt 4% kế hoạch - Ảnh 1.

Chi phí tài chính tăng 5,8 tỷ đồng, lên 14,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4 tỷ đồng còn chi phí bán hàng lại giảm 8,1 tỷ đồng, còn 6 tỷ đồng. Những nguyên nhân trên dẫn tới kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3/2018 đạt 29,7 tỷ đồng, tăng 47% so với quý 3/2017.

Vicotex lãi 106 tỷ đồng trước thuế trong 9 tháng đầu năm, vượt 4% kế hoạch - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.826 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 106 tỷ đồng và hoàn thành vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,16 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với 9 tháng đầu năm 2017, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 80,14 tỷ đồng.

 

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng