Giao dịch - Niêm yết

Bà Đặng Huỳnh Ức My đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu SBT

Trước đó Công đoàn công ty vừa bán sạch hơn 4,6 triệu cổ phiếu SBT đang sở hữu.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (mã chứng khoán SBT) vừa thông báo đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu SBT để gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 17/10 đến 15/11/2018.

Hiện tại bà Đặng Huỳnh Ức My đang là cổ đông lớn nắm giữ hơn 32,52 triệu cổ phiếu SBT tương ứng 6,56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Thành Thành Công Biên Hòa. Nếu giao dịch thành công, bà Ức My nâng lượng sở hữu cổ phiếu SBT lên hơn 52,52 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,6%).

Trước đó Thành Thành Công Biên Hòa vừa công bố nội dung các tờ trình Đại hội cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong số các nội dung có việc đồng ý cho bà Đặng Huỳnh Ức My và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu công ty để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 55% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thời gian nhận chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nội dung được thông qua.

Hiện tại các bên liên quan đến bà Đặng Huỳnh Ức My đang là bà Huỳnh Bích Ngọc nắm giữ 0,95% vốn cổ phần và CTCP Đầu tư Thành Thành Công nắm giữ 22,17% vốn cổ phần.

Trước đó, tranh thủ thời điểm SBT tăng giá mạnh, công đoàn công ty đã bán sạch hơn 4,6 triệu cổ phiếu SBT đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngay trong ngày 10/10/2018 - ngày đầu tiên công đoàn công ty chào bán.

CTCP XNK bến Tre cũng đã bán bớt 12 triệu cổ phiếu SBT trong khoảng thời gian 3 ngày từ 25 đến 27/9/2018, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn gần 44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,87%). Trước đó nữa XNK Bến Tre đã bán bớt 20 triệu cổ phiếu chốt lãi.


Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác