Giao dịch - Niêm yết

FPT, GTN, DC4, CMS, VHC, APS, PVL, VNR, VTH, S4A, MLN, SDD, SD7, DCF, DTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP FPT (FPT): Quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 993.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm nhà đầu tư liên quan từ 32.160.904 cp (tỷ lệ 6,022%) xuống 31.560.904 cp (tỷ lệ 5,91%). Giao dịch thực hiện ngày 7/5/2018.

CTCP GTNfoods (GTN): Ông Trần Việt Thắng, Trưởng BKS), đã mua 140.400 cp, nâng lượng sở hữu từ 624.700 cp (tỷ lệ 0,24%) lên 765.100 cp (tỷ lệ 0,3%). Giao dịch thực hiện từ 9/4 đến 9/5/2018.

CTCP DIC số 4 (DC4): Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 887.900 cp. Trước giao dịch ông Thắng sở hữu 1.512.100 cp (tỷ lệ 15,12%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/5 đến 7/6/2018.

CTCP Xây dựng và nhân lực Việt nam (CMS): Ông Nguyễn Văn Phi, Phó TGĐ, đã bán 111.393 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 34 cp. Giao dịch thực hiện từ 9/4 đến 26/4/2018.

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC): Quỹ ngoại Norges Bank và Samsung Vietnam Securities Master Investments Trust (Equity) đã bán 110.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm từ 7.441.980 cp (tỷ lệ 8,04%) xuống 7.326.980 cp (tỷ lệ 7,91%). Giao dịch thực hiện ngày 7/5/2018.

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Quỹ ngoại Asean Deep Value Fund đã mua 420.500 cp nâng lượng sở hữu từ 6.237.100 cp (tỷ lệ 15,99%) lên 6.657.600 cp (tỷ lệ 17,7%). Giao dịch thực hiện ngày 3/5/2018.

CTCP May Phú Thịnh Nhà Bè (NPS): Ông Thân Quý Phái, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 108.490 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 118.430 cp (tỷ lệ 5,46%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 2/5/2018.

CTCP Đầu tư Nhà đất Việt (PVL): Ông Bùi Thanh Quang, cha ông Bùi Quang Minh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.507.100 cp (tỷ lệ 3,01%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/5 đến 12/6/2018.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PVL, cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Hoàn, vợ ông Bùi Quang Minh, Ủy viên HĐQT, cũng đăng ký bán toàn bộ 2.485.000 cp đang sở hữu.

Còn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam do ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT của PVL làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đăng ký mua 4 triệu cp. Trước gia dịch công ty này sở hữu 7.397.000 cp (tỷ lệ 14,79%).

Tổng CTCP tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR): Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt đăng ký mua 3.445.000 cp. Trước giao dịch quỹ này sở hữu 9.427.000 cp (tỷ lệ 7,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/5 đến 8/6/2018.

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC): Bà Lê Thị Hoàng Yến, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 1,7 triệu cp. Trước giao dịch bà Hoàng Yến sở hữu 1.184.800 cp (tỷ lệ 7,9%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/5 đến 8/6/2018.

CTCP Dây cáp điện Việt Thái (VTH): Ông Nguyễn Đức Trường, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 300.000 cp trong tổng số 788.560 cp (tỷ lệ 15,77%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/5 đến 31/5/2018.

CTCP thủy điện Sê San 4A (S4A): Ông Nguyễn Sinh, Chủ tịch HĐQT, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.145.380 cp (tỷ lệ 2,714%). Giao dịch thực hiện từ 10/4 đến 8/5/2018.

CTCP Mai Linh Miền Bắc (MLN): CTCP Tập đoàn Mai Linh đã mua 5.853.600 cp, nâng lượng sở hữu từ 23.269.726 cp (tỷ lệ 47,86%) lên 29.122.732 cp (tỷ lệ 59,89%). Giao dịch thực hiện từ 27/4 đến 3/5/2018.

CTCP Đầu tư xây lắp Sông Đà (SDD): Ông Nguyễn Gia Đức, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 114.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 392.400 cp (tỷ lệ 2,45%). Giao dịch thực hiện ngày 4/5/2018.

CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà (SDH): Quỹ ngoại Asean Deep Value Fund đã mua 128.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.545.300 cp (tỷ lệ 22,13%). Giao dịch thực hiện ngày 3/5/2018.

CTCP Sông Đà 7 (SD7): Ông Trần Văn Tài, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 440.000 cp (tỷ lệ 4,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/5 đến 24/5/2018.

CTCP Xây dựng và thiết kế số 1 (DCF): Bà Lê Thị Trâm Anh, em ruột Phó Chủ tịch, đăng ký bán toàn bộ 184.267 cp (tỷ lệ 3,78%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/5 đến 7/6/2018.

Cùng thời gian bà Lê Thị Nguyệt Anh, em ruột Phó Chủ tịch, lại đăng ký mua 122.867 cp. Trước giao dịch bà Nguyệt Anh sở hữu 45.379 cp (tỷ lệ 0,93%).

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT): Ông Tôn Chương Dương, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 211.600 cp. Trước giao dịch ông Chương Dương sở hữu 188.400 cp (tỷ lệ 2,31%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/5 đến 12/6/2018.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng