Giao dịch - Niêm yết

LCG, HAI, VNT, VGS, DL1, FSC, HVA, BFC, ASM, TMG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Licogi 16 (LCG): Bà Đinh Thị Hiền, Giám đốc tài chính, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch bà Hiền sở hữu 147.100 cp (tỷ lệ 0,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/7 đến 15/8/2017.

CTCP Nông dược H.A.I (HAI): Ông Phạm Văn Nùng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 4,7 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 10.555.715 cp (tỷ lệ 9%) xuống 5.855.715 cp (tỷ lệ 4,99%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 7/7/2017.

CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT): CTCP Đầu tư G.T.I đã mua 600.000 cp (tỷ lệ 7,03%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 7/7/2017. Trước giao dịch công ty G.T.I không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Ông Thép Việt Đức VGPIPE (VGS): Ông Lê Quốc Khánh, con Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch ông Khánh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/7 đến 15/8/2017.

CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long – Gia Lai (DL1): CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã bán toàn bộ 1.906.720 cp (tỷ lệ 11,29%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 30/6/2017.

CTCP Chứng khoán Đệ Nhất (FSC): Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV đã bán toàn bộ 11.144.578 cp (tỷ lệ 37,15%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 7/7/2017.

CTCP Nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA): Ông Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 1,4 triệu cp. Trước giao dịch ông Toàn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/7 đến 11/8/2017.

CTCP ICD Tân cảng Sóng Thần (IST): CTCP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương đã mua 473.524 cp (tỷ lệ 3,94%). Trước giao dịch Tân cảng Bình Dương không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 7/3 đến 22/3/2017.

CTCP Phân bón Bình Điền (BFC): Ông Lê Nguyễn Tuấn Minh, con trai TGĐ, đăng ký bán toàn bộ 144.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/7 đến 15/8/2017. Đồng thời một người anh em khác của ông Tuấn Minh là ông Lê nguyễn Trung Hiếu cũng đăng ký bán toàn bộ 144.000 cp nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM): Bà Lê Thị Phượng, Phó TGĐ, đăng ký mua 175.00 cp. Trước giao dịch bà Phượng sở hữu 10.749 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/7 đến 21/7/2017.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (TMG): Ông Vũ Đức Trung, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 1.936.000 cp (tỷ lệ 10,76%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2017.

Cùng ngày, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vũ Hoàng đã mua 1.933.900 cp (tỷ lệ 10,74%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty Vũ Hoàng không sở hữu cổ phiếu nào.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác