Giao dịch - Niêm yết

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/4

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tổng hợp KQKD quý 1/2017

TMT - CTCP Ô Tô TMT – Quý 1/2017 đạt doanh thu hơn 570 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Kéo theo đó là con số lỗ hơn 11 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi ròng hơn 17 tỷ đồng.

PVB - Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam - Công bố báo cáo tài chính quý I/2017 với doanh thu tăng hơn 32 lần, nhưng lợi nhuận vẫn âm hơn 5,6 tỷ đồng.

VND - Công ty Chứng khoán VNDIRECT – Quý 1/2017 đạt 222,7 tỷ đồng lợi nhuận, gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo VNDIRECT, với sự thay đổi của chế độ kế toán liên quan đến việc đánh giá lại trạng thái chứng khoán đầu tư, Công ty có thêm lợi nhuận chưa thực hiện là 130 tỷ đồng.

CDC - CTCP Chương Dương – Quý 1/2017, đạt doanh thu hợp nhất hơn 72 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng hơn 2,5 lần, đạt hơn 8 tỷ đồng.

TDH - CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức – Quý 1/2017 công ty mẹ đạt doanh thu hơn 192 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 1,8 lần, đạt hơn 16 tỷ đồng.

SLS - CTCP Mía đường Sơn La - Công bố báo cáo tài chính quý III/2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/3/2017. Cụ thể, doanh thu thuần SLS đạt 298 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 93,16 tỷ đồng, tăng tăng 95% so với cùng kỳ năm 2016.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - Kết quả kinh doanh quý I/2017 với doanh thu 15.586 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 558 tỷ đồng, tăng 34%. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

VGS - CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE - Kết quả kinh doanh quý I/2017 công bố cho thấy doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 20% so với quý I/2016, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 43% còn 13,9 tỷ đồng.

NAF - CTCP Nafoods Group – Quý 1/2017 đạt doanh thu hợp nhất hơn 65 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 4.7 tỷ đồng, giảm 17% so với quý 1/2016.

SJS - CTCP ĐT PT Đô thị & KCN Sông Đà – Quý 1/2017 đạt doanh thu hợp nhất hơn 10 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm mạnh so với quý 1/2016.

Tin doanh nghiệp

DAG - Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu 1.710 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2016; chia cổ tức tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế.

PGS - CTCP Kinh doanh khí miền Nam - Đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch trong năm với tổng doanh thu thuần kế hoạch là 4,746 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 125 tỷ đồng, chỉ bằng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của PGS dự kiến là 100 tỷ đồng, nếu đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch, PGS sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt cho năm 2017.

FCN - CTCP Fecon - Quyết định nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room) lên mức 75%. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành quyết định này.

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - Quyết định phát hành thêm hơn 11,31 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành 50%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2017, sau khi được SSC chấp thuận.

SAM - CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 2.531 tỷ đồng, tăng 134% và lợi nhuận trước thuế 106 tỷ đồng, tăng 292% so với thực hiện năm 2016. Năm 2017, HĐQT SAM sẽ trình phương án phát hành thêm hơn 61,56 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ hơn 1.802 tỷ đồng lên 2.418 tỷ đồng.

LGL - CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang - Dự kiến bán thoái vốn hơn 2 triệu cổ phần sở hữu (tỷ lệ 45%) tại CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ Xuân Thủy. Hiện tại, LGL đang nắm giữ gần 3 triệu cổ phần tại Công ty này, tương ứng tỷ lệ 64% vốn điều lê.

TDW - CTCP Cấp nước Thủ Đức - Ngày 11/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 12/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/5/2017.

DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Ngày 04/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 05/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 35%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/5/2017.

HSC - CTCP Chứng khoán Tp. HCM – HSC - Thống nhất đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu 1.012 tỷ đồng, tăng 23% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 391 tỷ đồng, tăng 19%. Thị phần môi giới tăng nhẹ lên mức 12,3%. Cổ tức dự kiến là 12% bằng tiền mặt. Kết thúc quý I/2017, HSC thông báo đã đạt doanh thu 219 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm.

TDC - CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu xấp xỉ 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 127 tỷ đồng, cổ tức lớn hơn hoặc bằng 10,5%.

VNC - CTCP Tập đoàn Vinacontrol - Ngày 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/6/2017.

CPC - CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ - Ngày 05/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 06/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - CDH Electric Bee Ltd, cổ đông đã bán ra 1,25 triệu cổ phiếu MWG trong ngày 19/4. Qua đó, cổ đông này đã giảm sở hữu tại MWG xuống còn 2,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,61%.

C12 - CTCP Cầu 12 - Cienco 1 - Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (CIENCO1) đã bán thỏa thuận 1.503.500 cp trong tổng số 2.454.100 cp (50,6%) đang nắm giữ tại C12.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BCG - CTCP Bamboo Capital - Imperial Dragon Investments Ltd, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Anthony Lim, Thành viên HĐQT đăng ký mua vào hơn 2,43 triệu cổ phiếu BCG từ ngày 27/4 đến 26/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại BCG từ 1,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,06% lên 3,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,32%.

VNR - Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt, cổ đông lớn đăng ký mua hơn 4,27 triệu cổ phiếu VNR từ ngày 25/4 đến 19/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện này, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 8,78 triệu cổ phiếu VNR, tỷ lệ 6,7%.

HNG - CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đăng ký hoán đổi 20 triệu cp HNG. Thời gian giao dịch dự kiến từ 27/04 đến 26/05. Đây là giao dịch hoán đổi trái phiếu sang cổ phiếu. Dự kiến sau khi giao dịch, HAG sẽ giảm nắm giữ từ gần 541 triệu cp (70,52%) HNG xuống 520,45 triệu cp (67,84%).

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng