Giao dịch - Niêm yết

Lilama 45.4: Hủy niêm yết từ 01/06/2018

Nguyên nhân do công ty có lỗ lũy kế đến 31/12/2017 vượt vốn chủ sở hữu thực góp.

CTCP Lilama 45.4 (L44: HNX) đã đưa ra thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu của công ty này trên Sở GDCK Hà Nội. Theo đó, cổ phiếu L44 buộc phải hủy niêm yết từ 01/06/2018 vì tổng số lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính kiểm toán tính đến 31/12/2017 đã vượt vốn chủ sở hữu thực góp theo quy định tại điểm Đ khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

Năm 2017, Lilama 45.4 ghi nhận mức doanh thu gần 61 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu. Sau khi trừ đi hết các chi phí, năm 2017 công ty lỗ 113,3 tỷ đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu lũy kế bị âm 81 tỷ đồng.

Ngày 10/4/2018 Lilama 45.4 có đưa ra phương án để khắc phục tình trạng hủy niêm yết. Theo đó, Lilama 45.4 còn nợ công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) 142 tỷ đồng. DATC sẽ thu nợ 45 tỷ đồng từ Lilama 45.4, góp vốn 22 tỷ đồng và xóa nợ 75 tỷ cho công ty để giảm lỗ lũy kế. Lilama có trách nhiệm thực hiện tái cấu trúc tài chính theo nội dung trong biên bản thỏa thuận ngày 20/10/2017 giữa 2 bên. Thời gian thực hiện tái cấu trúc tài chính công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2018. Tuy nhiên, có lẽ Lilama 45.4 đã không thể thực hiện tái cấu trúc như doanh nghiệp này mong muốn và sẽ bị hủy niêm yết theo quy định.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng