Giao dịch - Niêm yết

QNS, ST8, TEG, GMC, CTP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Đặng Phú Quý, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 1.776.277 cp (tỷ lệ 0,73%) đang sở hữu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/3 đến 10/4/2018.

CTCP Siêu Thanh (ST8): Ông Nguyễn Hữu Nam, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 257.400 cp (tỷ lệ 1%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/3 đến 11/4/2018.

CTCP Tecgroup (TEG): Ông Phan Ngọc Anh Chương, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 252.000 cp. Trước giao dịch ông Chương sở hữu 1.008.000 cp (tỷ lệ 5,6%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/3 đến 10/4/2018.

CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC): CTCP Đầu tư Toàn Việt đã mua 219.990 cp, nâng lượng sở hữu từ 758.900 cp (tỷ lệ 4,89%) lên 978.890 cp (tỷ lệ 6,31%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dich thực hiện ngày 5/3/2018.

CTCP Cà phê Thương Phú (CTP): Ông Nguyễn Bá Nam, ủy viên HĐQT, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 20.000 cp (tỷ lệ 0,18%). Giao dịch thực hiện từ 12/2 đến 5/3/2018.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác