Giao dịch - Niêm yết

Tiếc "chứng trường", Xi măng Cần Thơ quyết định lên giao dịch trên Upcom để tái cấu trúc

Trước đó Xi măng Cần Thơ quyết định hủy niêm yết tự nguyện trên HNX để tái cấu trúc công ty.

Sau khi hủy niêm yết tự nguyện để tái cơ cấu trên HNX, CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (CCM) đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom. Ngày giao dịch đầu tiên 6/7/2018. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 18.200 đồng/cổ phiếu – bằng với giá đón cửa phiên giao dịch cuối cùng trên HNX.

Việc Xi măng Cần Thơ quyết định hủy niêm yết tự nguyện đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua. Nguyên nhân được đưa ra là để tái cấu trúc, thành lập công ty tại Australia, xây dựng trạm nghiền mới…

Khác với quy trình "ở ẩn" như Xuân mai Corp, Xi măng Cần Thơ không "biến mất" hoàn toàn mà đã ngay lập tức đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom. 

Tuy vậy, tính chung 6 phiên giao dịch cuối cùng, CCM đã có 5 phiên giảm sàn liên tiếp và 1 phiên đỏ lửa. Giá cổ phiếu "lao" từ mức 32.400 đồng/cổ phiếu xuống 18.200 đồng/cổ phiếu.  


Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác