Giao dịch - Niêm yết

VNG, PGC, TAG, VCW, MVC, AFC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu gtreen HNX/HSX.


CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG):
Công ty TNHH Đường TTC Biên Hòa Đồng Nai đã mua 3 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 3.588.880 cp (tỷ lệ 4,77%) lên 6.588.880 cp (tỷ lệ 8,76%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/1/2018.

Tổng công ty Gas petrolimex (PGC): Bà Trần Vũ Thùy Trang, em gái ông Trần Vũ Nam, Thành viên HĐQT, đã bán thỏa thuận toàn bộ 2.990.132 cp (tỷ lệ 4,96%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 4/1 đến 2/2/2018.

Cùng ngày, bà Vũ Thị Hồng Diệp, mẹ ông Trần Vũ Nam, đã mua đúng 2.990.132 cp (tỷ lệ 4,96%). Trước giao dịch bà Diệp không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Thế giới số Trần Anh (TAG): CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG) đăng ký mua 1.203.671 cp. Trước giao dịch MWG sở hữu 23.608.706 cp (tỷ lệ 95,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/1 đến 9/2/2018.

CTCP Nước sạch Vinaconex (VCW): Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex đã mua 10.000.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.340.000 cp (tỷ lệ 4,68%) lên 12.340.000 cp (tỷ lệ 24,68%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/1/2018.

Cùng ngày, CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái đã bán toàn bộ 25.210.000 cp (tỷ lệ 50,42%) đang sở hữu và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Vật liệu xây dựng Bình Dương (MVC): Bà Phạm Kim Oanh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 14,4 triệu cp (tỷ lệ 144%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Oanh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 28/12/2017.

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Thuận, nhà đầu tư cá nhân, cũng mua 9,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,6%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Thuận cũng không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Nông Lâm nghiệp Bình Dương (AFC): Tổng Công ty thương mại XNK Thanh Lễ - TNHH MTV đã bán 3.206.509 cp, giảm lượng sở hữu từ 6.949.836 cp (tỷ lệ 65,02%) xuống 3.743.327cp (tỷ lệ 35,02%). Giao dịch thực hiện ngày 5/1/2018.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1,6 triệu cp (tỷ lệ 14,97%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Kim không sở hữu cổ phiếu nào.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác