Nhận định

Bài 2: Yếu tố nào có thể tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam?

Ngoài những yếu tố bên ngoài thì các yếu tố nội tại cũng có tác động nhất định đến thị trường chứng khoán trong năm 2016

Chính sách tỷ giá VND/USD

Nhằm phản ứng tốt hơn với những tác động từ bên ngoài, đặc biệt là chính sách tỷ giá của Trung Quốc và chính sách lãi suất của FED, trong năm 2016 NHNN sẽ áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá mới theo hướng thị trường và linh hoạt hơn, có thể sẽ thay đổi so với cơ chế điều hành tỷ giá bằng cam kết biên độ áp dụng từ cuối năm 2011 đến nay.

BSC cho rằng, tỷ giá VND/USD sẽ tăng khoảng 5% – 8% so với thời điểm đầu năm 2016.

SCIC thoái vốn và cổ phần hóa DNNN

Tính từ  năm 2011 đến ngày12/11/2015, cả nước đã cổ phần hóa được 397 doanh nghiệp, còn lại 130 doanh nghiệp (trong kế hoạch 2011 – 2015) phải lùi sang năm 2016.

Bên cạnh đó giai đoạn 2016 - 2010 còn có khoảng 500 doanh nghiệp sẽ được cổ phần hóa, do đó sẽ là lực hút tương đối lớn với dòng tiền đầu tư, và giảm dòng tiền giao dịch trên thị trường.

Về việc SCIC thoái vốn, trong thời gian tới SCIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn các khoản đầu tư trong đó có các doanh nghiệp đầu ngành như VNM, FPT Telecom, NTP, BMP,... cùng với các quy định nới room cho NĐT nước ngoài đang được hoàn thiện sẽ tạo động lực thu hút dòng vốn nước ngoài vào TTCK.

Khả năng tăng lãi suất VND

BSC cho rằng trong năm 2016, lãi suất huy động sẽ tăng nhẹ (khoảng 0,5%) nhằm tăng sức hấp dẫn của VND trước áp lực FED nâng lãi suất, qua đó sẽ tác động làm tăng lãi suất cho vay dẫn tới tăng chi phí tài chính của các doanh nghiệp trong năm 2016.

Cho phép người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP – Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của luật Nhà ở có điểm tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán là hướng dẫn cụ thể điều kiện cho người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam.

Ngoài ra, sau khi hết thời hạn 50 năm theo luật Nhà ở, cá nhân nước ngoài sẽ được gia hạn một lần, nhưng tối đa không quá 50 năm. Tuy nhiên, BSC cho rằng nghị định sẽ chưa có tác động nhiều đến thị trường BĐS trong thời gian tới do còn nhiều rào cản cho người nước ngoài tham gia thị trường BĐS Việt Nam.

Áp lực thoái vốn và M&A cho ngành Ngân hàng

Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định: Tổng vốn góp mua cổ phần của NHTM vào các doanh nghiệp (bao gồm cả vốn cấp, vốn góp vào công ty con, công ty liên kết) không được vượt quá 40% vốn điều lệ và vốn dự trữ của NHTM; NHTM chỉ được nắm giữ tối đa 2 TCTD khác (trừ TCTD là công ty con); Lượng cổ phiếu của 1 TCTD mà NHTM nắm giữ không được vượt quá 5% vốn có quyền biểu quyết của TCTD đó.

Điều này buộc các NHTM đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các NHTM khác hoặc xử lý sở hữu chéo thông qua M&A trong năm 2016.

Triển khai Hiệp ước vốn Basel II

Việc triển khai Hiệp ước Basel II sẽ đẩy mạnh nhu cầu tăng vốn chủ sở hữu của khối Ngân hàng. Hiệp ước yêu cầu về vốn tối thiểu được tính toán dựa trên 3 yếu tố rủi ro là: rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường (trong khi đó, Basel I chủ yếu tập trung vào rủi ro tín dụng).

Điều này sẽ làm tăng tổng tài sản có rủi ro của các ngân hàng áp dụng Basel II và làm phát sinh nhu cầu tăng vốn chủ sở hữu của các ngân hàng.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác