Nhận định

Thông tư 07 có thể khiến các CTCK “lách rào”

Từ ngày 15/3/2016, CTCK không được đầu tư vượt quá 20% vốn chủ sở hữu để đầu tư trái phiếu của các doanh nghiệp chưa niêm yết, không được đầu tư quá 15% vốn chủ sở hữu vào một dự án kinh doanh....

Đây là một trong những quy định mới tại Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán (CTCK) mà Bộ Tài chính vừa ban hành. 

Thông tư này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2016 với các quy định nổi bật liên quan đến việc quản lý chặt chẽ hơn hoạt động cho vay, hoạt động đầu tư của các CTCK cũng như sửa đổi, bổ sung nguyên tắc hoạt động của CTCK.

Cụ thể, đối với hoạt động cho vay, Khoản 13 Điều 1 của Thông tư có quy định “CTCK không đuợc sử dụng tiền, tài sản của công ty hoặc của khách hàng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho bên thứ ba”.

Đối với hoạt động cho vay, Khoản 14 điều 1 có các quy định như sau: Bỏ quy định CTCK không được đầu tư vượt quá 20% vốn chủ sở hữu để đầu tư trái phiếu của các doanh nghiệp chưa niêm yết; bổ sung quy định CTCK không bị hạn chế tỷ lệ đầu tư khi đầu tư chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục và quỹ mở giống như việc đầu tư quỹ chứng chỉ thành viên quy định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC; bổ sung quy định khi đầu tư vào dự án kinh doanh, CTCK không được đầu tư quá 15% vốn chủ sở hữu vào một dự án kinh doanh.

Ngoài ra, Thông tư cũng đưa ra các sửa đổi, liên quan đến quản lý chặt chẽ chỉ tiêu an toàn tài chính của các CTCK; bổ sung, sửa đổi một số trình tự thủ tục theo hướng chi tiết, cụ thể rõ ràng hơn; bổ sung quy định mới về đầu tư nước ngoài và đưa ra định nghĩa mới về hoạt động cho vay...

So với Thông tư 210/2012/TT-BTC trước đây, Thông tư 07/2016/TT-BTC đưa ra khá nhiều thay đổi với các nội dung chặt chẽ hơn đối với hoạt động của các CTCK.

Cho đến nay, khi Thông tư đã chính thức có hiệu lực, mới chỉ duy nhất CTCK Bảo Việt (BVSC) lên tiếng bình luận về thay đổi này. BVSC cho rằng việc không cho phép CTCK sử dụng tiền, tài sản của công ty hoặc khách hàng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho bên thứ ba có thể gây ảnh hưởng đến dòng tiền cho vay hoạt động margin đối với các mã nằm ngoài hoặc cao hơn tỷ lệ quy định trong danh mục cho vay của UBCK.

Tuy nhiên, trên thực tế, BVSC cho rằng quy định này có thể sẽ gây ra hiện tượng “lách rào” và cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty chứng khoán.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác