Tiêu điểm

Becamex IJC chốt quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%

Tương ứng Becamex IJC sẽ chi khoảng 137 tỷ đồng trả cổ tức lần này.

CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC – mã chứng khoán IJC) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017.

Theo đó ngày 20/7 tới đây Becamex IJC sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tương ứng với việc công ty sẽ chi khoảng 137 tỷ đồng trả cho cổ đông đợt này. Thời gian thanh toán vào 15/8/2018.

Năm 2017 Becamex IJC đạt 958 tỷ đồng doanh thu, vượt 10% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 184 tỷ đồng, vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Với kết quả đó ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thống nhất dành hơn 137 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 10% cho năm 2017.

Năm 2018 Becamex IJc đặt kế hoạch tổng doanh thu ước đạt 1.334 tỷ đồng, tăng 39% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 214 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ từ 12% trở lên.  

Trong đó riêng quý 1/2018 doanh thu đạt 353,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,2 tỷ đồng, hoàn thành 25,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng