Tiêu điểm

Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) thông qua tạm ứng cổ tức tổng tỷ lệ 25%

Trong đó Bột giặt và Hóa chất Đức Giang sẽ trả 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.

CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Như vậy công ty sẽ chi khoảng 107,8 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này và sẽ phát hành khoảng 16,17 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 162 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018 với doanh thu đạt 4.915 tỷ đồng và LNST đạt 708 tỷ đồng. Trong đó LNST riêng tháng 10 đạt hơn 90 tỷ đồng. 

Đây là kết quả đạt được của Công ty sau hợp nhất với CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Cùng với đó, công ty đã trở thành công ty mẹ của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam. Kết quả kinh doanh năm 2018 của Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã được hợp nhất cùng các công ty khác sau sáp nhập, nên lớn hơn rất nhiều so với kế hoạch đặt ra hồi đầu năm.

Tính đến 30/9/2018 Hóa chất Đức Giang còn có 905 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra còn 370 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, còn hơn 1.207 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Tuy nhiên khoản vốn khác của chủ sở hữu đang ghi âm 761 tỷ đồng.


Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng