Tiêu điểm

Cho “người có liên quan” vay tiền, Địa ốc Hoàng Quân bị phạt 170 triệu đồng

Ngoài ra Địa ốc Hoàng Quân còn bị phạt do công bố thông tin sai lệch.

Ngày 27/11/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán HQC) số tiền 85 triệu đồng. Nguyên nhân, do Địa ốc Hoàng Quân đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2016, Địa ốc Hoàng Quân còn tồn tại khoản cho vay đối với các tổ chức có liên quan tới ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và ông Vũ Trọng Đắc - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ngoài ra Địa ốc Hoàng Quân còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch: Số liệu của các khoản mục Phải thu ngắn hạn khách hàng; Phải thu dài hạn khác; Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác; Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016 và khoản mục Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 trong Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2016 của Công ty có sự sai lệch so với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty được kiểm toán.

Tổng cộng Địa ốc Hoàng Quân bị phạt 170 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2017.

Đầu tháng 11 vừa qua, trước tình trạng cổ phiếu HQC rớt giá thê thảm, ban lãnh đạo công ty đã quyết định triển khai phương án mua lại 10 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, tăng giá trị cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, Địa ốc Hoàng Quân đạt 52 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2016.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác