Tiêu điểm

Gilimex (GIL) dự kiến phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 37%

Năm 2017 cổ đông Gilimex được nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 37%.

CTCP XNK Bình Thạnh (Gilimex - mã chứng khoán GIL) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Theo đó Gilimex dự kiến phát hành hơn 5,15 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ phát hành 100:37, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 37 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 51,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3, quý 4/2018.

Năm 2017 Gilimex đạt 2.170 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 143,5 tỷ đồng. Với kết quả đó, ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 37%. Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 47%.

Trước đó đầu tháng 6/2018 Gilimex vừa chốt danh sách cổ đông trả 10% cổ tức bằng tiền. Trả nốt 37% cổ tức bằng cổ phiếu đợt này GIL sẽ hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức năm 2017 của công ty.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng