Tiêu điểm

HUD2 chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%

HUD2 sẽ chi khoảng 36 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Ngày 21/5 tới đây CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 (HD2) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 40% tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.000 đồng. Thời gian thanh toán 18/6/2018.

Như vậy với gần 8,9 triệu cổ phiếu đang lưu lành, HUD2 sẽ chi khoảng 35,8 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2017, HUD3 giảm cả về doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với năm 2016. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 250,5 tỷ đồng 22% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 32,8 tỷ đồng, giảm 14% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2017 hơn 46,6 tỷ đồng.

Đến hết năm 2017 HUD3 cũng đã trả hết vay nợ thuê tài chính. Tổng nợ phải trả tính đến 31/12/2017 là 128 tỷ đồng, giảm gần 250 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản cũng giảm còn hơn 284 tỷ đồng, tương ứng giảm bớt 238 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho cũng giảm 127 tỷ đồng, xuống còn hơn 63,4 tỷ đồng.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng