Tiêu điểm

"Hứa" lần thứ 12 vẫn chưa thể trả cổ tức cho cổ đông

Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE) vừa thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức lần thứ 13.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức. Theo đó CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà (mã chứng khoán SDE) sẽ lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 và năm 2012 bằng tiền lần thứ 13.

Trước đó công ty thông báo ngày trả 29/6/2018 và thời gian mới được điều chỉnh vào 28/12/2018. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 14/11/2013 với tỷ lệ chi trả 6% cho năm 2011 và 5% cho năm 2012, tổng tỷ lệ chi trả 11%.

Nguyên nhân do hiện nay nguồn chi trả cổ tức của công ty phụ thuộc vào nguồn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành từ phía chủ đầu tư nhưng đến thời điểm hiện tại việc thanh toán từ phía chủ đầu tư chậm hơn so với dự kiến và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để giải ngân.

Không chỉ liên tục "khất lần" việc trả cổ tức, mà SDE còn đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc khi đã lỗ 3 năm liên tiếp 2015, 2016 và 2017. Mọi chuyện chỉ chờ BCTC kiểm toán năm 2017.  

Một doanh nghiệp khác là CTCP Xây dựng số 5 (VC5) cũng vừa thông báo thay đổi lần 7 ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền và cổ phiếu. Ngày thông báo trước đó là 29/6/2018 và thời gian mới được lùi về một năm rưỡi, ngày 16/12/2019.

Nguyên nhân do nguồn tiền về của các công trình công ty đang thi công và các nguồn thu khác không đạt được như dự kiến. Đây cũng là lý do công ty thường xuyên đưa ra trong những lần "khất" cổ tức trước đó.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng