Tiêu điểm

LDG chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 18%

Trước đó ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua hàng loạt phương án tăng vốn điều lệ lên gần 2.100 tỷ đồng.

Ngày 7/6 tới đây CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán LDG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 28,79 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ phát hành 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 288 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán gần nhất.

Kết quả kinh doanh năm 2017 LDG đạt trên 663 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 283,4 tỷ đồng. ĐHCĐ công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 18%.

Năm 2018 LDG đặt mục tiêu đạt 2.663 tỷ đồng doanh thu thuần, gần gấp 4 lần doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 554 tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2017.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ĐHCĐ thường niên năm 2018 của công ty cũng đã thông qua phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP và hơn 19 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 tỷ lệ 10%.

Dự kiến sau khi phát hành thành công tất cả các phương án này LDG tăng vốn điều lệ từ gần 1.600 tỷ đồng hiện nay lên gần 2.100 tỷ đồng.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng