Tiêu điểm

Masan Consumer (MCH) thông qua phương án phát hành gần 80 triệu cổ phiếu thưởng

Trước đó Masan Consumer vừa phát hành xong cổ phiếu ESOP.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – mã chứng khoán MCH) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó Masan Consumer dự kiến phát hành hơn 79,55 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 15%. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 795 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 8-9 năm 2018 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trên BCTC hợp nhất năm 2018 của Masan Consumer, tính đến hết năm nguồn thặng dư vốn cổ phần còn 5.088 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn nắm giữ số cổ phiếu quỹ trị giá 1.640 tỷ đồng.

Trước đó tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 tổ chức hồi cuối tháng 4 vừa qua Masan Consumer trình lộ trình tăng vốn điều lệ thực hiện theo 2 phương án.

Đầu tiên phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tiếp đó là phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Masan Consumer đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP, đến nay đang thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng