Tiêu điểm

Masan Group sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên trong tháng 4/2017

Ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên: 27/3/2017.

Ngày 27/3 tới đây CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. Thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 4/2017, địa điểm dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công ty chưa công bố nội dung họp cụ thể.

Năm 2016, Masan Group đạt 43.297 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 41% so với năm 2015, trong đó doanh thu từ thực phẩm và đồ uống đạt 14.825 tỷ đồng, doanh thu từ mảng nông nghiệp tiêu dùng đạt 24.422 tỷ đồng còn lại là doanh thu từ các mảng khác.

Trong tổng hơn 12.900 tỷ đồng lợi nhuận gộp cả năm, thì lợi nhuận gộp từ mảng thực phẩm và đồ uống mang lại 6.493 tỷ đồng, mảng nông nghiệp tiêu dùng mang lại 5.280 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Lợi nhuận thuần đạt 3.772 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuần sau thuế sau lợi ích cổ đổng thiểu số tăng trưởng 88,8% lên 2.791 tỷ đồng.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác