Tiêu điểm

Mía đường Sơn La trả tiếp cổ tức năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 25%

Năm tài chính 2016-2017 Mía đường Sơn La đạt 163 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. EPS đạt gần 20.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) vừa thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm tài chính 2016-2017.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua trước đó, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 80%, trong đó 60% bằng tiền mặt và 20% cổ tức bằng tiền. Trước đó công ty đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 55% cho cổ đông. Số còn lại 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Mía đường Sơn La cũng thông báo ngày 9/3 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền tương ứng số tiền chi hơn 4 tỷ đồng trả cho cổ đông. Thời gian chi trả 26/3/2018.

Bên cạnh đó HĐQT công ty cũng thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2017 tỷ lệ 20%. Như vậy công ty dự kiến phát hành hơn 1,63 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gần 98 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST còn lại chưa phân phối trên BCTC tại thời điểm ngày 30/6/2018. Việc phát hành dự kiến xong trước tháng 6/2018.

Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2016-2017 đạt 548,26 tỷ đồng, thực hiện được 92,6% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế thu về 163 tỷ đồng. EPS đạt 19.985 đồng/cổ phiếu. Lợi nhuận đạt được giúp công ty vượt 169% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng