Tiêu điểm

Nhựa Bình Minh chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 25%

Trước đó Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 cho cổ đông tỷ lệ 15%.

Ngày 14/5 tới đây CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 6/6/2018.

Như vậy với hơn 81,86 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Nhựa Bình Minh sẽ chi khoảng 204 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó tháng 11/2017 Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 tỷ lệ 15% bằng tiền cho cổ đông. Tính cả lần này cổ đông Nhựa Bình Minh được nhận 40% cổ tức bằng tiền cho năm 2017.

Kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu đạt 4.056 tỷ đồng, tăng 10% nhưng lợi nhuân trước thuế và lãi ròng giảm 25%, xuống lần lượt 583 tỷ đồng và 465 tỷ đồng do giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng tăng cao.

Kế hoạch năm 2018, ban điều hành Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng, tăng 6% so với 2017. Lợi nhuận trước thuế ước tăng 3%, đạt 600 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 20% và ngân sách dành cho đầu tư khoảng 380 tỷ đồng.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng