Tiêu điểm

Sao Thái Dương (SJF) chốt quyền phát hành 13,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%

Cả doanh thu và lợi nhuận năm 2017 của Sao Thái Dương đều giảm sút mạnh so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (mã chứng khoán SJF) thông báo ngày 23/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành 13,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 132 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dự kiến sau phát hành Sao Thái Dương tăng vốn điều lệ từ 660 tỷ đồng hiện nay lên 792 tỷ đồng.

Năm 2017 đối với Sao Thái Dương là năm kinh doanh giảm sút cả về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thuần hợp nhất cả năm đạt gần 918 tỷ đồng, giảm 156 tỷ đồng tương ứng mức giảm gần 15% so với cùng kỳ.

Ngoài ra chi phí giá vốn tăng đột biến nên dẫn tới lợi nhuận giảm sút mạnh. Lợi nhuận sau thuế còn 44,22 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt trên 43 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến vấn đề trả cổ tức, tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 vừa qua, sau khi nghe trình bày về phương án phân phối lợi nhuận, có cổ đông nêu ý kiến rằng sao không trả tất cả 20% cổ tức bằng tiền. Ban lãnh đạo công ty trả lời, cho rằng trong những năm vừa qua kết quả kinh doanh của công ty tương đối cao, tạo được nguồn lợi nhuận lũy kế tương đối lớn.

Hiện tại công ty đang trong giai đoạn tập trung đầu tư phát triển và mở rộng, cần nguồn lực tài chính lớn Mặt khác việc tăng vốn điều lệ giúp công ty tăng dần quy mô vốn chủ sở hữu. Nguồn lực hiện tại tập trung vào các dự án lớn như trồng 760ha tre luồng tại Mai Châu, dự án nuôi cá kết hợp thủy canh (Aquaponics).

Năm 2018 Sao Thái Dương đặt mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 50 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 5%.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng