Tiêu điểm

Thép Tiến Lên (TLH) dự kiến phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Thép Tiến Lên thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ chia cổ tức 20%, trong đó 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán TLH) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó Thép Tiến Lên dự kiến phát hành hơn 9,15 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ phát hành 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 91,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017.

Kết quả kinh doanh năm 2017 Thép Tiến Lên đạt 4.972 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 346,7 tỷ đồng, vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Với kết quả đạt được Thép Tiến Lên thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với việc chia cổ tức tỷ lệ 20%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng