Tiêu điểm

Thiên Long Group (TLG) chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 40%

Trong đó trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%.

CTCP Tập đoàn Thiên Long vừa thống nhất ngày 31/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 5/10/2018.

Như vậy Thiên Long Group sẽ chi khoảng 50,55 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2017 Thiên Long Group đạt 2.497 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 268 tỷ đồng. ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%.

Trước đó Thiên Long Group đã tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền đợt 1. Trả xong đợt này Thiên Long Group đã hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

Bên cạnh việc trả cổ tức, Thiên Long Group cũng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/8/2018 để phát hành gần 15,17 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Giá trị phát hành theo mệnh giá 151,7 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 10:3, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 3 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2017 của công ty.

Năm 2018 Thiên Long Group đặt mục tiêu đạt 2.850 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế ước đạt 290 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng