Tiêu điểm

Tổng Công ty May 10 bị phạt 60 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần vì đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 Ngày 29/3/2016, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty May 10 – Công ty cổ phần, có địa chỉ tại Sài Đồng, Long Biên, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tổng Công ty May 10 đã có hành vi vi phạm hành chính trong việc đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể là việc công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu như: Báo cáo thường niên năm 2013; Báo cáo tài chính các năm 2013, 2014 công ty mẹ đã được kiểm toán; tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, 2015; Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng