Tiêu điểm

Vi phạm hàng loạt quy định, Khoáng sản Bắc Giang (BGM) bị UBCK phạt nặng

Cổ phiếu BGM bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE và đã được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UpCOM nhưng vẫn thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch do chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị tạm ngừng giao dịch trước đó.

Ngày 28/02/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang (mã BGM) tổng số tiền 265 triệu đồng do công ty đã vi phạm hàng loạt quy định.

Cụ thể như sau:

- Phạt tiền 100 triệu đồng do công ty không công bố thông tin theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HSX) và của Công ty đối với: Việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh chính, đóng cửa trụ sở của Công ty vào tháng 6/2015, BCTC công ty mẹ và hợp nhất soát xét bán niên năm 2016, BCTC hợp nhất Quý 2/2016, Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2016, Báo cáo thường niên năm 2016, BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý 1/2017, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016. 

Không CBTT trên trang thông tin điện tử của HSX đối với: Văn bản giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC năm 2015 (14/10/2016).

Không CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với: BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý 4/2015, BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý 1,3,4/2016, BCTC công ty mẹ Quý 2/2016, BCTC công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (số 02/2016/BGM/NQ-HĐQT ngày 13/06/2016), Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT (số 01/2016/BGM/NQ-HĐQT ngày 03/06/2016), Điều chỉnh bổ sung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4/2015 (số 01/2016/BGM ngày 24/02/2016), Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch của công ty từ ngày 30/01/2016 (ngày 30/1/2016). 

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HSX đối với: BCTC công ty mẹ, hợp nhất Quý 1,3,4/2016, BCTC công ty mẹ Quý 2/2016, BCTC công ty mẹ, hợp nhất kiểm toán 2015).

- Phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch: Công ty công bố thông tin BCTC Quý 4/2016 công ty mẹ có nội dung sai lệch tại Bảng cân đối kế toán, BCTC Quý 4/2016 Hợp nhất có nội dung sai lệch tại Bảng cân đối kế toán và tại Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.

- Phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật: Công ty không CBTT về những người có liên quan đến người nội bộ của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, cụ thể: không công bố thông tin về CTCP Khoáng sản Tam Sơn (tổ chức liên quan đến ông Đoàn Quang Ảnh là thành viên HĐQT của Công ty); CTCP Đầu tư và Thương mại Bắc Đô (tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Huy Quang là Chủ tịch HĐQT của Công ty đến ngày 25/08/2015); Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Anh Đức (tổ chức liên quan đến ông Phạm Hồng Thắng là Chủ tịch HĐQT của Công ty từ ngày 25/08/2015).

- Phạt tiền 20 triệu đồng do không lưu giữ thông tin công bố theo quy định pháp luật: năm 2016 Công ty đã công bố trên trang thông tin điện tử của HSX 08 Nghị quyết của HĐQT nhưng không lưu giữ các Nghị quyết này.

Tổng mức phạt vi phạm đối với Công ty là 265 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn bộ 45,7 triệu cổ phiếu BGM đã bị hủy niêm yết trên HoSE từ 10/8/2017. Nguyên nhân hủy niêm yết do Khoáng sản Bắc Giang đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định.

Trước đó cổ phiếu BGM đã bị tạm ngừng giao dịch từ 30/3/2017 do thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin. Giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trước khi tạm ngừng giao dịch (ngày 29/3/2017) là 860 đồng/cổ phiếu.

Đến tháng 8/2017 Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho Khoáng sản Bắc Giang được đăng ký giao dịch toàn bộ 45,7 triệu cổ phiếu trên HNX. Tuy nhiên do trước khi bị hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu BGM đang trong diện bị tạm ngừng giao dịch và vẫn chưa có biện pháp khắc phục. 

Do vậy cổ phiếu BGM vẫn thuộc diện bị đình chỉ giao dịch. Cho đến khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ giao dịch Sở GDCK Hà Nội sẽ xem xét để cổ phiếu BGM được giao dịch trên UpCOM.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng