Tiêu điểm

Vinamilk dự chi 2.200 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2017 tỷ lệ 15%

Tính cả lần này cổ đông Vinamilk nhận cổ tức đủ 5.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2017.

Ngày 6/6 tới đây CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 26/6/2018.

Như vậy Vinamilk sẽ chi gần 2.200 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 là 5.000 đồng/cổ phiếu, trong đó đã chi trả đợt 1 trong tháng 8/2018 với mức 2.000 đồng/cổ phiếu; đến cuối tháng 12/2017 tiếp tục chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bổ sung năm 2017 cũng bằng tiền với mức 1.500 đồng/cổ phiếu.

Tính cả lần này cổ đông Vinamilk nhận cổ tức đủ 5.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2017.

Năm 2018 Vinamilk đặt mục tiêu đạt 55.500 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 8,5% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 10.752 tỷ đồng, tăng 4,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Phấn đấu chia cổ tức bằng tiền tối thiếu bằng 50% lợi nhuận sau thuế. Trong đó dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 trong quý 3. Đợt 2 dự kiến chi tạm ứng vào tháng 5,6 năm 2019.

Buổi họp HĐQT công ty ngày 11/5/2018 vừa qua của Vinamilk cũng đã thông qua nội dung chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Đồng thời cũng thông qua phương án phát hành hơn 290 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 20%. Thời gian chốt danh sách cổ đông sẽ vào ngày 6/9/2018.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng