Tiêu điểm

Vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, Sách và TB Giáo dục Tp HCM (STC) dự kiến chia 13% cổ tức bằng tiền

Năm 2017 Sách và TB Giáo dục Tp HCM cũng vượt 32% kế hoạch doanh thu được giao.

CTCP Sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán STC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch SXKD năm 2018.

Kết quả SXKD năm 2017

HĐQT công ty thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2017 với doanh thu hợp nhất đạt 373,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng.

Năm 2017 công ty đặt mục tiêu đạt 283 tỷ đồng doanh thu và 14,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được STC đã hoàn thành vượt 32% kế hoạch doanh thu và vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Cũng theo báo cáo, riêng công ty mẹ, năm 2017 đạt 352,9 tỷ đồng doanh thu và 15,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

HĐQT công ty cũng thống nhất sau khi trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi… dự kiến chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 13% bằng tiền mặt như kế hoạch, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.300 đồng.

Kế hoạch SXKD năm 2018

HĐQT công ty cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với mục tiêu doanh thu ước đạt 335 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15,1 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 13%.  

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng