Chờ gì từ tin lãi quý 4

Chờ gì từ tin lãi quý 4

Quý kinh doanh cuối cùng của năm đang dần khép lại và nhiều doanh nghiệp đã hé lộ kết quả kinh doanh của mình.