TPP hoàn tất: Nhiều doanh nghiệp hoan hỉ!

TPP hoàn tất: Nhiều doanh nghiệp hoan hỉ!

Sau 5 năm đàm phán, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được thỏa thuận cuối cùng đối với hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này.