Xu hướng Marketing mới cho doanh nghiệp kinh doanh online

Xu hướng Marketing mới cho doanh nghiệp kinh doanh online

Internet là mảnh đất màu mỡ cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Tuy nhiên, làm thế nào để “khai thác mảnh đất này” một cách hiệu quả là câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp của các doanh nghiệp kinh doanh online.

Ngành ô tô: Sức ép từ doanh nghiệp ngoại !

Ngành ô tô: Sức ép từ doanh nghiệp ngoại !

Trong bối cảnh các doanh nghiệp tìm những hướng đi riêng thông qua hợp tác với các dòng xe ngoại, ngành ô tô sẽ vẫn còn đón nhận nhiều thông tin về hợp tác, sáp nhập.