Câu chuyện kinh doanh

CEO Group: Giá vốn tăng cao cộng thêm gánh nặng chi phí, LNST quý 3 giảm sút 19% so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 CEO Group lãi sau thuế trên 181 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group – mã chứng khoán CEO) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

Tính riêng quý 3/2017, doanh thu thuần đạt 480 tỷ đồng, tăng 170 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 55%. Trong khi đó giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, đến 90% nên lợi nhuận gộp thu về gần 153 tỷ đồng, tăng 11%.

Doanh thu tài chính tăng 2,5 tỷ đồng, đạt mức hơn 7 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2017, CEO Group ghi nhận còn hơn 140 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, tăng 37 tỷ đồng so với đầu năm; tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng tăng 81 tỷ đồng, lên mức 92 tỷ đồng; và ngoài ra còn khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 1 năm 495,5 tỷ đồng, tăng 495 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Chi phí tài chính trong kỳ, mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 10 tỷ đồng, lên mức 32,6 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đến cuối quý hơn 3.005 tỷ đồng, tăng gần 740 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư nợ vay ngắn hạn 403 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn 985 tỷ đồng, tăng 135 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Đáng chú ý, quý 3, chi phí bán hàng tăng hơn gấp đôi, lên 8,5 tỷ đồng; còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 18 tỷ đồng, lên mức xấp xỉ 46 tỷ đồng.

Những yếu tố này dẫn đến, dù doanh thu trong quý tăng vọt nhưng lợi nhuận sau thuế thu về còn 57,5 tỷ đồng, giảm sút 19% so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 1.237 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Đồng thời, nguồn thu tài chính cũng tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí lãi vay dẫn đến chi phí tài chính tăng mạnh 36 tỷ đồng.

Đồng thời, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế còn 181,15 tỷ đồng – vẫn tăng trưởng 16% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và mới hoàn thành được 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 100 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đến cuối quý còn 1.170 tỷ đồng, tăng 560 tỷ đồng so với đầu kỳ - đây chủ yếu tăng giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác
Tin Mới
Tin Nóng