Câu chuyện kinh doanh

Đạm Phú Mỹ (DPM) dè dặt đặt mục tiêu lãi sau thuế 371 tỷ đồng năm 2018

LNST năm 2017 của Đạm Phú Mỹ cũng sụt giảm 39% so với năm 2016.

HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) vừa thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 8.577 tỷ đồng, tăng 7,3% so với doanh thu đạt được năm 2017. Tuy nhiên kế hoạch lợi nhuận trước thuế ước đạt 442 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 371 tỷ đồng, giảm sâu 47,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Trước đó kết quả kinh doanh năm 2017 của Đạm Phú Mỹ đã được công bố với doanh thu tăng nhẹ so với năm 2016 song lợi nhuận sau thuế lại giảm sâu đến 39%, còn hơn 708 tỷ đồng. Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận năm 2017 giảm sút chủ yếu do các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ.

Về kế hoạch sản xuất, năm 2018 Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 800.000 tấn Đạm Phú Mỹ, 170.000 tấn NPK, 55.500 tấn NH3 và khoảng 13.500 tấn UFC 85/Formaldehyde.

Về kế hoạch tiêu thụ, ước tính năm 2018 đạt 820.000 tấn Đạm Phú Mỹ, khoảng 150.000 tấn NPK, 225.000 tấn phân bón khác…

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác